Το μενού του χρήστη σας στο Elorus είναι πολύ σημαντικό, αφού από εκεί διαχειρίζεστε οτιδήποτε έχει σχέση με το λογαριασμό σας. Ανάλογα με το ρόλο που έχετε σε έναν οργανισμό, διαμορφώνονται και οι επιλογές στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση όσον αφορά τη Συνδρομή, τις Ρυθμίσεις και τους Χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που έχει ο κάθε ρόλος στο Elorus σας παραπέμπουμε στο σχετικό άρθρο.

Κέντρο υποστήριξης

Από το μενού αυτό έχετε πρόσβαση στο Κέντρο Υποστήριξης της εφαρμογής το οποίο περιλαμβάνει τη γνωσιακή βάση του Elorus. H γνωσιακή βάση είναι ουσιαστικά ο οδηγός της εφαρμογής, με φωτογραφίες και παραδείγματα για κάθε λειτουργία της.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?