Από το μενού Τιμολόγηση -> Παραστατικά πώλησης κάνετε κλικ στο Προσθήκη. Εκεί, πρώτα επιλέγετε τον πελάτη από τη λίστα ή τον δημιουργείτε επιτόπου.

Παρακάτω, επιλέγετε τί παραστατικό πώλησης θα είναι, από τον τύπο εγγράφων και την ημερομηνία. Η αρίθμηση ξεκινάει από το #1 αυτόματα. 

> Αν θέλετε να συνεχίσετε την αρίθμηση από συγκεκριμένο αριθμό, δείτε εδώ.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε προϊόντα ή υπηρεσίες και την αξία τους.

Από το πεδίο Ρυθμίσεις, μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο ο Elorus θα υπολογίσει τους φόρους για τα προϊόντα / τις υπηρεσίες σας (με βάση τις αρχικές τιμές ή τις τελικές). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.

Μπορείτε να συμπληρώσετε χειροκίνητα το είδη του παραστατικού σας συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

Για να εφαρμόσετε ΦΠΑ, θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε ήδη υπάρχοντες συντελεστές από το πεδίο "Φόροι".

Όταν δημιουργείτε ένα νέο παραστατικό, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποθηκευτεί σε κατάσταση προσχέδιο ή εκδόθηκε.

Προσχέδια

Στην κατάσταση αυτή μπορείτε να αποθηκεύετε και να επεξεργάζεστε όλα τα στοιχεία του τιμολογίου, να αλλάζετε τα προς τιμολόγηση προϊόντα / υπηρεσίες κλπ. 

Αν έχετε ρυθμίσει να μην αριθμούνται τα προσχέδια έγγραφα από τις Ρυθμίσεις εφαρμογής, τότε αντί για αριθμό θα εμφανίζεται η ένδειξη #Μ/Δ (μη διαθέσιμος αριθμός).

Παράλληλα όμως, δεν μπορείτε να προσθέσετε εισπράξεις σε αυτό, ενώ δε συμμετέχει στις χρηματοοικονομικές αναφορές του Elorus.

Εκδόθηκε 

Εφόσον είστε έτοιμοι να εκδώσετε το τιμολόγιο, θα πρέπει από τη σελίδα επεξεργασίας του παραστατικού να επιλέξετε "Αποθήκευση ως Εκδόθηκε": 

Για αναλυτικότερες οδηγίες, μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο εδώ.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?