Οι Ρυθμίσεις εταιρείας είναι οι πληροφορίες που δίνετε για την εταιρεία σας στο Elorus. Από εκεί, μπορείτε να ορίσετε ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας ανά πάσα στιγμή (ΑΦΜ, διεύθυνση, επωνυμία, URL κλπ). 

> Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές καθώς σε αυτά τα στοιχεία εκδίδονται τα τιμολόγια μας για τις συνδρομές που αγοράζετε.
>
Οι πληροφορίες που θα εισάγετε εδώ, εισάγονται αυτόματα στο προφίλ παραστατικών Προεπιλογή (αν δεν το έχετε παραμετροποιήσει πριν ρυθμίσετε τις πληροφορίες εταιρείας από εδώ) αλλά μπορείτε να το επεξεργαστείτε ανά πάσα στιγμή για να ρυθμίσετε το τί θα εμφανίζεται στα παραστατικά σας.

Για να εισάγετε τα στοιχεία σας, θα πρέπει από το μενού Ρυθμίσεις αριστερά της οθόνης σας να επιλέξετε Ρυθμίσεις λογαριασμού.

Στο επάνω μέρος της σελίδας ρυθμίσεων λογαριασμού θα δείτε τα παρακάτω κουμπιά:

  • Κάνοντας κλικ στο Χρήστες, μεταφέρεστε στη σελίδα διαχείρισης χρηστών (εφόσον έχετε ρόλο διαχειριστή στον οργανισμό). 
  • Από το Συνδρομή, μεταφέρεστε στη σελίδα διαχείρισης συνδρομής του οργανισμού (εφόσον είστε διαχειριστής). 
  • Το Ιστορικό παραγγελιών είναι ορατό μόνο από τους διαχειριστές και σας δίνει πληροφορίες για τα πλάνα συνδρομών που έχετε αγοράσει από την αρχή της χρήσης του elorus έως σήμερα.
  • Κάνοντας κλικ στο κουμπί Σειριακή αρίθμηση, το Elorus κάνει έλεγχο στην αρίθμηση των παραστατικών πωλήσεων του οργανισμού και ψάχνει για λάθη. Αν υπάρχουν λάθη, τότε θα σας τα εμφανίσει σε μια λίστα με προτάσεις για διόρθωση. Αν αυτό συμβαίνει συχνά, προτείνουμε, αφού διορθώσετε τα λάθη, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Υποχρεωτική σειριακή αρίθμηση" από το μενού Ρυθμίσεις εφαρμογής που βρίσκεται ακριβώς δίπλα των ρυθμίσεων εταιρείας.

Πιο κάτω θα συναντήσετε το URL του οργανισμού σας το οποίο είναι η μοναδική διεύθυνση που κατέχει ο οργανισμός σας στο σύστημά μας. Μέσω αυτού, συνδέεστε ώστε χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή και μπορείτε να τον τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή (δεδομένου ότι ο το νέο URL δεν χρησιμοποιείται ήδη).

Στο Εικόνα λογαριασμού μπορείτε να ανεβάστε το λογότυπο της εταιρείας σας, που θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορα τμήματα της εφαρμογής.

Αυτό το λογότυπο δεν θα χρησιμοποιηθεί στα παραστατικά πωλήσεων και στις προσφορές που εκδίδετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα λογότυπα των εγγράφων μέσα από τα προφίλ παραστατικών.

Στο πεδίο Τομέας δραστηριότητας, επιλέγετε κάτι ενδεικτικό και αν θέλετε το αλλάζετε από το προφίλ παραστατικών αν θέλετε να εμφανίζεται κάτι πιο συγκεκριμένο στα έγγραφά σας.

Στο πεδίο Νόμισμα επιλέγετε το βασικό νόμισμα του οργανισμού σας, στο οποίο θα "μεταφράζονται" τυχόν συναλλαγές σε ξένα νομίσματα. Για περισσότερες πληροφορίες στα πολλαπλά νομίσματα, δείτε εδώ.

Τέλος, το Αρχικό κεφάλαιο είναι ένα ποσό που θα καταχωρηθεί άμεσα στη Ρευστότητα σας και θα λαμβάνεται υπόψιν στις αναφορές ταμειακής ρευστότητας.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?