Για έκδοση παραστατικών από εταιρείες που έχουν υποκαταστήματα ή πολλαπλές δραστηριότητες (π.χ. χονδρικό εμπόριο & παροχή υπηρεσιών) υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδετε παραστατικά χωρίς να αλλάζετε τα στοιχεία στις "Ρυθμίσεις εταιρείας" και χωρίς να δημιουργείτε καινούργιους οργανισμούς. Το ίδιο ισχύει και για αλλαγή ΔΟΥ, μεταφορά έδρας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική αλλαγή.

Υποκαταστήματα / πολλαπλές δραστηριότητες


Δημιουργώντας ξεχωριστά προφίλ παραστατικών για κάθε υποκατάστημα/δραστηριότητα θα μπορείτε να ορίσετε όπως επιθυμείτε τα στοιχεία αυτά μέσα από το πεδίο "Πληροφορίες εταιρείας". Έτσι, θα μπορείτε να έχετε ένα προφίλ με τη διεύθυνση του κεντρικού και ένα για το υποκατάστημα και να τα χρησιμοποιείτε ανά περίπτωση. Το καθένα μπορεί να έχει και τη δική του σφραγίδα στο πεδίο "ηλεκτρονική υπογραφή". Στην περίπτωση των πολλαπλών δραστηριοτήτων θα μπορείτε να έχετε ξεχωριστά προφίλ παραστατικών για την καθεμία.

Με αυτόν τον τρόπο, κατά την προσθήκη νέου παραστατικού, επιλέγετε το επιθυμητό προφίλ παραστατικών από το σχετικό πεδίο. Καλό θα ήταν οι ονομασίες των προφίλ να είναι εύκολα κατανοητές ( πχ Υποκατάστημα οδού Λυκούργου ή Οικοδομικές εργασίες).

Αλλαγή στοιχείων εταιρείας


Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, ΑΦΜ ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα καινούργιο προφίλ με τα ανανεωμένα στοιχεία και να το ρυθμίσετε ως "Προεπιλογή" από το σχετικό πεδίο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνετε επεξεργασία του "παλιού" προφίλ και να δηλώσετε "ΟΧΙ" στο πεδίο "Προεπιλογή". Με αυτόν τον τρόπο, τα παραστατικά που εκδόσατε μέχρι την αλλαγή δεν θα επηρεαστούν και τα καινούργια θα μπορούν να εκδοθούν με τις καινούργιες πληροφορίες.

Τέλος, θα χρειαστεί να αλλάξετε και τις πληροφορίες στη σελίδα "Ρυθμίσεις εταιρείας" για να έχει τα σωστά στοιχεία σας το τιμολόγιο για τις υπηρεσίες μας.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?