Οδηγός χρήσης elorus

Χρήσιμες οδηγίες για την καθημερινή χρήση της εφαρμογής

59 articles in this collection
Written by Roi Kiouri and Pantelis Petridis
Τιμολόγια & λογαριασμοί

Δημιουργία νέας προσφοράς

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Διαδικασία έκδοσης παραστατικών

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Αρίθμηση παραστατικών

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Υπολογισμός αξιών κατά την έκδοση ενός παραστατικού

Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αποστολή παραστατικών με e-mail

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής εγγράφων

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Ψηφιακή υπογραφή με πιστοποιητικό της Byte

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Αντιγραφή παραστατικών/προσφορών

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Διαγραφή/διόρθωση/ακύρωση παραστατικού

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Επαναλαμβανόμενα παραστατικά

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πιστωτικά παραστατικά πωλήσεων

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πιστωτικά παραστατικά αγορών

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πολλαπλά νομίσματα

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Αποθήκευση εσόδων & εξόδων

Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago