Οδηγός χρήσης elorus

Χρήσιμες οδηγίες για την καθημερινή χρήση της εφαρμογής

Pantelis Petridis avatar Asimina Manioudaki avatar
70 articles in this collection
Written by Pantelis Petridis and Asimina Manioudaki
Τιμολόγια & λογαριασμοί

Προσθήκη προσφοράς

Βρείτε οδηγίες για τη δημιουργία/έκδοση προσφοράς καθώς και τις λειτουργικότητες αποδοχής/απόρριψης και τιμολόγησής της.
Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated this week

Προσθήκη παραστατικών πώλησης

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated this week

Προσθήκη λογαριασμών

Δείτε πώς να καταχωρήσετε τις αποδείξεις σας και να παρακολουθήσετε τις αγορές σας.
Asimina Manioudaki avatar
Written by Asimina Manioudaki
Updated this week

Αρίθμηση παραστατικών

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Υπολογισμός αξιών κατά την έκδοση ενός παραστατικού

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αποστολή παραστατικών & προσφορών με email

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής εγγράφων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Ψηφιακή υπογραφή με πιστοποιητικό της Byte

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αντιγραφή παραστατικών/προσφορών

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Διαγραφή/διόρθωση παραστατικού

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Ακύρωση εγγράφων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Επαναλαμβανόμενες Πωλήσεις και Λογαριασμοί

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πιστωτικά παραστατικά πωλήσεων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πιστωτικά προμηθευτών

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πολλαπλά νομίσματα

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Εξαγωγή εσόδων & εξόδων

Το Elorus σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας επιλεκτικές εγγραφές μαζικά, μέσα από μια απλή διαδικασία.
Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago