Οδηγός χρήσης elorus

Χρήσιμες οδηγίες για την καθημερινή χρήση της εφαρμογής

Roi Kiouri avatar Pantelis Petridis avatar
70 articles in this collection
Written by Roi Kiouri and Pantelis Petridis
Τιμολόγια & λογαριασμοί

Δημιουργία νέας προσφοράς

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Διαδικασία έκδοσης παραστατικών πώλησης

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Αρίθμηση παραστατικών

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Υπολογισμός αξιών κατά την έκδοση ενός παραστατικού

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Αποστολή παραστατικών & προσφορών με email

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated this week

Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής εγγράφων

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Ψηφιακή υπογραφή με πιστοποιητικό της Byte

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Αντιγραφή παραστατικών/προσφορών

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Διαγραφή/διόρθωση παραστατικού

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Ακύρωση εγγράφων

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Επαναλαμβανόμενα παραστατικά

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πιστωτικά παραστατικά πωλήσεων

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πιστωτικά παραστατικά αγορών

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πολλαπλά νομίσματα

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Εξαγωγή εσόδων & εξόδων

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago