Οδηγός χρήσης elorus

Χρήσιμες οδηγίες για την καθημερινή χρήση της εφαρμογής

Pantelis Petridis avatar
70 articles in this collection
Written by Pantelis Petridis
Τιμολόγια & λογαριασμοί

Δημιουργία νέας προσφοράς

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Διαδικασία έκδοσης παραστατικών πώλησης

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αρίθμηση παραστατικών

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Υπολογισμός αξιών κατά την έκδοση ενός παραστατικού

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αποστολή παραστατικών & προσφορών με email

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής εγγράφων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Ψηφιακή υπογραφή με πιστοποιητικό της Byte

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αντιγραφή παραστατικών/προσφορών

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Διαγραφή/διόρθωση παραστατικού

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated this week

Ακύρωση εγγράφων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated this week

Επαναλαμβανόμενα παραστατικά

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πιστωτικά παραστατικά πωλήσεων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πιστωτικά παραστατικά αγορών

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πολλαπλά νομίσματα

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Εξαγωγή εσόδων & εξόδων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago