Οδηγός χρήσης elorus

Χρήσιμες οδηγίες για την καθημερινή χρήση της εφαρμογής

Pantelis Petridis avatar
70 articles in this collection
Written by Pantelis Petridis
Τιμολόγια & λογαριασμοί

Δημιουργία νέας προσφοράς

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Διαδικασία έκδοσης παραστατικών πώλησης

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αρίθμηση παραστατικών

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Υπολογισμός αξιών κατά την έκδοση ενός παραστατικού

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αποστολή παραστατικών & προσφορών με email

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής εγγράφων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Ψηφιακή υπογραφή με πιστοποιητικό της Byte

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αντιγραφή παραστατικών/προσφορών

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Διαγραφή/διόρθωση παραστατικού

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Ακύρωση εγγράφων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Επαναλαμβανόμενα παραστατικά

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πιστωτικά παραστατικά πωλήσεων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πιστωτικά παραστατικά αγορών

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πολλαπλά νομίσματα

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Εξαγωγή εσόδων & εξόδων

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago