Για να καταχωρήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας στην εφαρμογή επιλέγετε "Τιμολόγηση -> Γενικά -> Προϊόντα/Υπηρεσίες -> Προσθήκη".

Τίτλος

Το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό για τη δημιουργία του είδους.

Κωδικός προϊόντος

Αν η εταιρεία σας διαθέτει προϊόντα με κωδικολόγιο, εδώ καταχωρείτε τον κωδικό του είδους.

Μονάδα μέτρησης

Πατώντας στο βέλος, σας εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές για να διαλέξετε.

Πωλήσεις


Επιλέγετε "ΝΑΙ" στο πεδίο "Πωλήσεις" αν το προϊόν πωλείται μόνο και "'ΟΧΙ" στο πεδίο αγορές.

Τιμή πώλησης

Ενδεικτική τιμή πώλησης μονάδας. Κατά την τιμολόγηση αυτού του αντικειμένου, το Elorus θα κάνει τους υπολογισμούς με βάση αυτή την τιμή. Αν επιλέξετε η τιμή να είναι προ ΦΠΑ θα χρειαστεί ο υπολογισμός των αξιών κατά την έκδοση ενός παραστατικού να είναι ρυθμισμένος με βάση την αρχική τιμή. Αν επιθυμείτε η τιμή να συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ θα χρειαστεί ο υπολογισμός των αξιών να είναι ρυθμισμένος με βάση την τελική τιμή.

Φόροι πωλήσεων

Κατά την τιμολόγηση πωλήσεων αυτού του είδους, το Elorus θα εκχωρήσει αυτόματα τους επιλεγμένους φόρους στην αντίστοιχη γραμμή. Πατώντας το βέλος, σας εμφανίζεται η επιλογή να διαλέξετε ανάμεσα σε ήδη υπάρχοντες φόρους ή τη δημιουργία καινούργιου.

Αγορές

Επιλέγετε "ΟΧΙ" στο πεδίο "Πωλήσεις" αν το προϊόν αγοράζεται μόνο και "ΝΑΙ" στο πεδίο αγορές. 

Τιμή αγοράς

Ενδεικτική τιμή αγοράς μονάδας. Κατά την τιμολόγηση αυτού του αντικειμένου, το Elorus θα κάνει τους υπολογισμούς με βάση αυτή την τιμή. Αν επιλέξετε η τιμή να είναι προ ΦΠΑ θα χρειαστεί ο υπολογισμός των αξιών κατά την έκδοση ενός παραστατικού να είναι ρυθμισμένος με βάση την αρχική τιμή. Αν επιθυμείτε η τιμή να είναι συν ΦΠΑ θα χρειαστεί ο υπολογισμός των αξιών να είναι ρυθμισμένος με βάση την τελική τιμή

Φόροι αγορών

Κατά την τιμολόγηση αγορών αυτού του είδους, το Elorus θα εκχωρήσει αυτόματα τους επιλεγμένους φόρους στην αντίστοιχη γραμμή.Πατώντας το βέλος, σας εμφανίζεται η επιλογή να διαλέξετε ανάμεσα σε ήδη υπάρχοντες φόρους ή τη δημιουργία καινούργιου.

Αν το προϊόν συμμετέχει και στις αγορές αλλά και στις πωλήσεις, επιλέγετε "ΝΑΙ" και στα δύο πεδία.

Διαχείριση αποθέματος

Ορίζετε στο πεδίο "ΝΑΙ" εάν επιθυμείτε το σύστημα να παρακολουθεί το απόθεμά του. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο

Κατηγοριοποίηση

Αν έχετε δημιουργήσει κάποια κατηγοριοποίηση που να έχει εφαρμογή στα είδη σας, τότε από αυτό το σημείο μπορείτε να τη συνδέσετε με το καινούργιο είδος.  Σε πρώτη φάση επιλέγετε την κατηγοριοποίηση, μετά μια από τις επιλογές που έχετε ορίσει γι αυτή και τέλος κάνετε κλικ στο Αποθήκευση.

Κάνοντας κλικ στο Προσθήκη νέου, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε επί τόπου μια καινούργια επιλογή κατηγοριοποίησης, αντί να μεταφερθείτε στο μενού κατηγοριοποιήσεων για συντομία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση εγγραφών, επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?