Μέσα από το Elorus έχετε τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα σας για τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup).

Όπως θα παρατηρήσετε, στην σελίδα κάθε υπομενού των ενοτήτων "Επαφές", "Ρευστότητα" και "Τιμολόγηση" υπάρχει το κουμπί "Αποθήκευση". Όλες οι εγγραφές που έχετε δημιουργήσει στην εφαρμογή και αφορούν επαφές, αγορές/πωλήσεις και εισπράξεις/πληρωμές μπορούν να γίνουν εξαγωγή από το Elorus σε μορφή αρχείων Excel ή csv.


Κατά την εξαγωγή, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη κάποια ρύθμιση pop-up block στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ίντερνετ (browser) γιατί θα εμποδίσει την εξαγωγή του αρχείου. 

Συγκεκριμένα, θα δείτε ένα κόκκινο εικονίδιο με Χ στο αριστερό μέρος της γραμμής διευθύνσεών σας κατά τη λήψη, στο οποίο θα πρέπει να κάνετε κλικ και να επιτρέψετε τη λήψη για το Elorus.

Ειδικά για τον Safari, θα χρειαστεί να πάτε στο μενού-> επιλογή Προτιμήσεις (Ρreferences) -> καρτέλα Ασφάλεια (Security) και να επιλέξετε απενεργοποίηση της επιλογής Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Block pop-up windows).

Μόλις ολοκληρωθεί η εξαγωγή, τα δεδομένα σας θα βρίσκονται στον υπολογιστή σας και το φάκελο που έχετε ορίσει ως προεπιλογή για τις λήψεις από το διαδίκτυο.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?