Εφόσον έχετε δημιουργήσει μια επαφή στο Elorus μπορείτε να δείτε μέσα από τη σελίδα προβολής της διάφορες χρήσιμες πληροφορίες, εκτός από τις βασικές όπως ΑΦΜ, διεύθυνση κλπ. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα δούμε αναλυτικά τι περιλαμβάνει μια επαφή και πώς το Elorus σας διευκολύνει να διαχειριστείτε υπόλοιπα, αλλά και να έχετε πλήρη εικόνα της συνεργασίας σας.

Στο επάνω μέρος της σελίδας βλέπετε τις βασικές πληροφορίες της επαφής/εταιρείας αλλά και 4 κουμπιά ενεργειών. 

>> Η εικόνα που που βλέπετε δίπλα από το όνομα της επαφής (αν υπάρχει) δεν μπορεί να αλλάξει από εσάς, αλλά μπαίνει αυτόματα από το σύστημα εφόσον ο πελάτης σας έχει κάποιο λογαριασμό στο Gravatar με το email που έχετε καταχωρήσει στην επαφή.<<

Επεξεργασία

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία" τα πεδία της επαφής "ανοίγουν" και είστε σε θέση να προσθέσετε νέα δεδομένα ή να τροποποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα, όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:

Οι αλλαγές που κάνετε σε μια επαφή, δεν επηρεάζουν τα ήδη καταχωρημένα παραστατικά, αλλά έχουν άμεση ισχύ για τα επόμενα που θα εκδώσετε.

Καρτέλα πελάτη/προμηθευτή

Ανάλογα με τον τύπο της επαφής που θα επιλέξετε, εμφανίζεται στην σελίδα προβολής το αντίστοιχο κουμπί (Καρτέλα πελάτη ή Καρτέλα προμηθευτή). 

  • Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια επαφή μπορεί να είναι πελάτης αλλά και προμηθευτής. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και οι δύο επιλογές διαθέσιμες, ώστε να βλέπετε μια καρτέλα κινήσεων για τις πωλήσεις και μια καρτέλα κινήσεων για τις αγορές από την επαφή, με τα αντίστοιχα υπόλοιπα.

Συνημμένα αρχεία

Στο σημείο αυτό μπορείτε να επισυνάψετε έγγραφα από τον υπολογιστή σας που αφορούν την επαφή, ώστε να ανατρέχετε σε αυτά ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό άρθρο.

(...) Περισσότερα

Κάνοντας κλικ στο κουμπί (...) εμφανίζεται το μενού προσθήκης συναλλαγών για τις περιπτώσεις που θέλετε να αντιστοιχήσετε μια είσπραξη/πληρωμή (έναντι λογαριασμού) με πολλαπλά παραστατικά εύκολα και γρήγορα. Επίσης, από εδώ μπορείτε να δείτε το ιστορικό αλλαγών που έχει υποστεί η επαφή.

Από εδώ μπορείτε να αρχειοθετήσετε την επαφή, επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή. Εναλλακτικά, μπορείτε να την αρχειοθετήσετε με επιλογή της στη λίστα των επαφών, πατώντας “Ενέργειες”.

> Αν ο ρόλος σας στον οργανισμό είναι διαχειριστής, μπορείτε να δείτε και το κουμπί "Περιορισμός πρόσβασης χρήστη". Περισσότερες πληροφορίες γι αυτή τη λειτουργία, θα βρείτε εδώ.

>Τέλος, αν υπάρχουν έργα τα οποία αφορούν την επαφή θα υπάρχει και η επιλογή "Τιμολόγηση έργων πελάτη" στο παραπάνω κουμπί. Για περισσότερα για την τιμολόγηση έργων από την επαφή, δείτε το σχετικό άρθρο.

Σύνοψη επαφής

Στα δεξιά της σελίδας κάθε επαφής βλέπετε ένα γράφημα το οποίο συνοψίζει το σύνολο των συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Elorus. Αν περάσετε το ποντίκι σας πάνω από τα σημεία πάνω από κάθε σημείο (.), το Elorus θα προβάλλει το άθροισμα των επιμέρους συναλλαγών. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε το σύνολο των εισπράξεων που έχει κάνει ο πελάτης.

Πωλήσεις/Αγορές - Ανεξόφλητο ποσό

Παρακάτω στη σελίδα της επαφής θα βρείτε το δείκτη πωλήσεων/αγορών, ο οποίος σας βοηθάει να δείτε συνοπτικά το σύνολο των ανεξόφλητων παραστατικών ως αξία. Αν περάσετε το ποντίκι σας πάνω από το γράφημα θα σας δείξει ποια παραστατικά είναι ληξιπρόθεσμα και ποια εμπρόθεσμα. 

Εκτός από το ανεξόφλητο ποσό, μπορείτε να δείτε το συνολικό ποσό από πιστωτικά παραστατικά, τα οποία δεν έχετε συμψηφίσει με ανεξόφλητα παραστατικά και το οποίο μπορεί να μειώσει το υπόλοιπο της επαφής.

Σε περίπτωση που η επαφή είναι πελάτης/προμηθευτής το γράφημα διαμορφώνεται ως εξής, ώστε να περιλαμβάνει και τις αγορές:

Προϋπόθεση για να είναι ληξιπρόθεσμα τα παραστατικά είναι να δηλώνετε ημερομηνία στο πεδίο "Εξόφληση έως" κατά τη δημιουργία των εγγράφων. Επίσης, αν κάνετε κλικ στο ανεξόφλητο ποσό, θα ανοίξει ένα παράθυρο όπου σας δίνει πληροφορίες σχετικά με τα ανεξόφλητα παραστατικά, όπως η παρακάτω εικόνα.

Κάνοντας κλικ στο κάθε παραστατικό, μπορείτε να μεταφερθείτε απευθείας στην σελίδα προεπισκόπησης του για περαιτέρω πληροφορίες.

Εκκρεμείς επιταγές

Στο σημείο αυτό βλέπετε τις μεταχρονολογημένες επιταγές (Εισερχόμενες και Εξερχόμενες) των οποίων η ημερομηνία λήξης δεν έχει περάσει, ή των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει περάσει και θα πρέπει να ενημερώσετε την κατάστασή τους.

Επίσης, βλέπετε επιταγές που δεν ήταν δυνατόν να εξοφληθούν. Εκτός από τις ακάλυπτες επιταγές, περιλαμβάνονται επίσης οι επιταγές που βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με την τράπεζα, ή ακόμα και αυτές που παραδόθηκαν στον δικηγόρο σας. Για να δείτε αποτελέσματα σε αυτό το πεδίο, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει πρώτα την κατάσταση των επιταγών αντιστοίχως.

Κρυφές σημειώσεις

Στο πεδίο αυτό, μπορείτε να πληκτρολογήσετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή για εσωτερική χρήση. Οι σημειώσεις αυτές δεν είναι ορατές στην επαφή, ακόμα κι αν έχει πρόσβαση στο client portal. Κάνοντας κλικ οπουδήποτε εκτός αυτού του πλαισίου οι κρυφές σημειώσεις θα αποθηκευτούν.

Client Portal (Μόνο για πελάτες)

Από το σημείο αυτό μπορείτε να στείλετε πρόσκληση στην επαφή για το client portal. Για περισσότερες οδηγίες, δείτε το σχετικό άρθρο.

Καθαρές πωλήσεις/αγορές

Στο σημείο αυτό το Elorus προβάλλει ένα γράφημα το οποίο απεικονίζει τις συναλλαγές πωλήσεων/αγορών για το διάστημα που θα επιλέξετε από το σχετικό πεδίο. 

Αν τσεκάρετε το πεδίο "Συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών" το Elorus θα σας δείξει το αποτέλεσμα των συναλλαγών πωλήσεων ή αγορών μετά από αφαίρεση των πιστωτικών παραστατικών. Για παράδειγμα, αν οι καθαρές πωλήσεις είναι €2.000 και τα εκδοθέντα πιστωτικά έχουν καθαρή αξία €500, τότε το γράφημα θα προβάλλει καθαρές πωλήσεις αξίας €1.500 αν τσεκάρετε αυτή την επιλογή.

  • Αν η επαφή είναι πελάτης & προμηθευτής το γράφημα θα διαμορφωθεί αναλόγως, με μπάρες για καθαρές πωλήσεις και αγορές:

Καταγεγραμμένες ώρες 

(μόνο για πελάτες ή πελάτες & προμηθευτές)

Αν υπάρχουν έργα για τα οποία έχετε δαπανήσει χρόνο, μπορείτε να δείτε ένα γράφημα με τις συνολικές ώρες που έχετε καταγράψει (τιμολογημένες και μη), ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξετε.

Τελευταία δραστηριότητα

Στο πεδίο αυτό βλέπετε, τα τελευταία παραστατικά αγορών ή πωλήσεων που αφορούν την επαφή.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?