Το Elorus προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρησης και διαχείρισης τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων επιταγών σας. Μπορείτε να παρακολουθείτε ποιες επιταγές σας εκκρεμούν, ποιες έχουν καλυφθεί και να τις συσχετίσετε με τα παραστατικά αγορών ή πωλήσεων σας. 

Κατά τη προσθήκη μιας νέας επιταγής επιλέγετε από τις επαφές σας τον εκδότη και καταχωρείτε το ποσό, τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης της επιταγής. Προαιρετικά μπορείτε να καταχωρήσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως τον αριθμό ή τη τράπεζα της επιταγής και να επιλέξετε ένα ή περισσότερα παραστατικά τα οποία θα πληρωθούν μέσω αυτής.Σημείωση: Η επιταγή, εξερχόμενη ή εισερχόμενη, πάντα πρέπει να συσχετίζεται με παραστατικό του ιδίου νομίσματος. Επίσης, η ισοτιμία της επιταγής "κλειδώνει" στην προτεινόμενη ισοτιμία που ορίζετε κατά την ημερομηνία έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πολλαπλά νομίσματα και τις ισοτιμίες παρακαλώ επισκεφθείτε το άρθρο μας.

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακαλουθείτε τη κατάσταση της επιταγής σας, τροποποιώντας την όποτε αυτή ακυρωθεί, επιστρέψει στη τράπεζα ή σφραγιστεί. 

Όταν μια επιταγή που έχει συσχετιστεί με ένα ή περισσότερα από τα παραστατικά σας εξοφληθεί, τότε θα δημιουργηθούν αυτόματα οι αντίστοιχες ταμειακές κινήσεις. Είτε πρόκειται για εισερχόμενη επιταγή που σχετίζεται παραστατικά πωλήσεων, είτε για εξερχόμενη επιταγή που σχετίζεται με παραστατικά αγορών, ο τρόπος δημιουργίας των ταμειακών κινήσεων είναι ο ίδιος.

Η εφαρμογή θα προσπαθήσει να εξοφλήσει όλα τα παραστατικά με βάση το ποσό της επιταγής και δίνοντας προτεραιότητα στα παραστατικά με την παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης. Τα παραστατικά που εκδόθηκαν πιο νωρίς είναι και αυτά που θα εξοφληθούν πρώτα

Εάν το ποσό της επιταγής είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αξία των παραστατικών, τότε θα δημιουργηθεί μία επιπλέον εγγραφή είσπραξης ή πληρωμής (ανάλογα με τον τύπο της επιταγής) με το ποσό της διαφοράς. 

Για παράδειγμα, μόλις εξοφληθεί η επιταγή της πραπάνω εικόνας, θα δημιουργηθεί μια είσπραξη στο παραστατικό πώλησης ίση με την συνολική αξία του (752,76€) και μία επιπλέον εγγραφή είσπραξης με ποσό 47,24€ την οποία μπορείτε να διαχειριστείτε στην αντίστοιχη ενότητα του Elorus.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?