Οι εισπράξεις έχουν κι'αυτές εκτυπώσιμη μορφή -όπως τα παραστατικά-. Μπορείτε να δηιουργήσετε ένα PDF προς εκτύπωση ή αποστολή για όλους τους τύπους εισπράξεων.

Εάν πρόκειται για είσπραξη παραστατικού, τότε το πρότυπο της εκτύπωσης, η γλώσσα, το λογότυπο κλπ. προκύπτει από τις σχετικές ρυθμίσεις του παραστατικού. Έτσι, εάν για παράδειγμα το παραστατικό είναι στην Αγγλική γλώσσα τότε και η είσπραξη θα είναι επίσης στα Αγγλικά.

Εάν πρόκειται για είσπραξη που δε σχετίζεται με παραστατικό (π.χ. προκαταβολή) τότε η εμφάνιση της εκτύπωσης καθορίζεται από τις ρυθμίσεις του προεπιλεγμένου / αρχικού προφίλ παραστατικών (δείτε περισσότερα για τα προφίλ παραστατικών στο σχετικό άρθρο). Ως προς τη γλώσσα της εκτύπωσης, στην περίπτωση αυτή η γλώσσα του πελάτη έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από τη γλώσσα του προφίλ. Έτσι, εάν για το συγκεκριμένο πελάτη έχετε ορίσει ως προεπιλεγμένη γλώσσα τα Αγγλικά, αυτή θα είναι και η γλώσσα εκτύπωσης ασχέτως της αντίστοιχης ρύθμισης στο προφίλ.Ο σύνδεσμος δημιουργίας του PDF βρίσκεται στην σελίδα λεπτομερειών της εκάστοτε είσπραξης, ενώ εάν πρόκειται για είσπραξη παραστατικού, μπορείτε να τον βρείτε και στην σελίδα προεπισκόπησης του παραστατικού.

Did this answer your question?