Όλες οι ταμειακές κινήσεις (τόσο οι εισπράξεις όσο και οι πληρωμές) στο Elorus διακρίνονται σε 5 τύπους:

  • Άμεση πληρωμή
  • Προκαταβολή
  • Πληρωμή παραστατικού
  • Χρήση πιστωτικού
  • Υπερπληρωμή

Η πληρωμή παραστατικού καθώς και η πληρωμή πιστωτικού παραστατικού, όπως φανερώνει και ο τίτλος τους, σχετίζονται με τα παραστατικά αγορών ή πωλήσεών σας. Κάθε φορά που δημιουργείτε ένα παραστατικό και καταχωρείτε τις σχετικές ταμειακές κινήσεις, το Elorus αυτόματα θα αντιστοιχίσει τον τύπο της συναλλαγής ανάλογα με το εάν το παραστατικό στο οποίο δουλεύετε είναι πιστωτικό ή όχι.

Σε περίπτωση που για ένα παραστατικό εισπράξετε ποσό μεγαλύτερο της τελικής τιμής του παραστατικού, τότε δημιουργείται (επίσης αυτόματα) μια Υπερπληρωμή.

Μέσα από το περιβάλλον Ρευστότητας, κάθε φορά που θα δημιουργείτε μια νέα εγγραφή, θα έχετε την δυνατότητα να ορίσετε εάν πρόκειται για Άμεση πληρωμή ή για κάποια Προκαταβολή.

Οι άμεσες πληρωμές δε σχετίζονται με τα παραστατικά σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν ταμειακή κίνηση που δεν προκύπτει από πωλήσεις ή αγορές, όπως για παράδειγμα μια πιθανή χρηματοδότηση.

Οι προκαταβολές από την άλλη, χρησιμοποιούνται για να ορίσουν κίνηση η οποία σχετίζεται με ένα παραστατικό το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί ή εκδοθεί.

Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει ένα παραστατικό και θέλετε να καταχωρήσετε τις σχετικές ταμειακές κινήσεις, όλες οι προκαταβολές καθώς και οι υπερπληρωμές που προέρχονται από τον συγκεκριμένο πελάτη (ή προμηθευτή εάν πρόκειται για αγορές) θα μπορούν να συσχετιστούν με το εν λόγω παραστατικό. Το Elorus μέσα από ένα απλό περιβάλλον θα σας καθοδηγεί στο να συσχετίσετε τις προκαταβολές / υπερπληρωμές που εκκρεμούν με το παραστατικό και να διανείμετε τα ποσά κατά τη θέλησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσχέτιση συναλλαγών παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σχετικά άρθραDid this answer your question?