Στο Elorus έχετε την επιλογή να αλλάξετε μερικές επιλογές εμφάνισης ανά παραστατικό μενονωμένα, χωρίς να επηρεάσετε τις γενικές ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στα "Πρότυπα".

Αυτό μπορεί να είναι επιθυμητό σε περιπτώσεις που π.χ. ο πελάτης δεν είναι υπόχρεος ΦΠΑ και άρα δεν χρειάζεστε τις σχετικές πληροφορίες στο παραστατικό.

Εφόσον έχετε αποθηκεύσει ένα έγγραφο πώλησης έχετε τις παρακάτω επιλογές:

Πρότυπο

Από εδώ επιλέγετε ένα διαφορετικό πρότυπο από αυτό που είχε αρχικά το έγγραφο.

Περιεχόμενο

Προσωπικές πληροφορίες χρήστη
Εάν επιλέξετε να εμφανίζονται οι πληροφορίες αυτές, επάνω στο παραστατικό θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνο επικοινωνίας του φυσικού προσώπου που το δημιούργησε. Οι πληροφορίες αντλούνται από το προφίλ του χρήστη στο Elorus.

Προσωπικές πληροφορίες πελάτη
Εάν επιλέξετε να εμφανίζονται οι πληροφορίες αυτές, επάνω στο παραστατικό θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, email) που έχετε ορίσει στην επαφή του πελάτη. 

Πίνακας γραμμών

Μπορείτε να εμφανίσετε / αποκρύψετε τις διάφορες στήλες του πίνακα προϊόντων και υπηρεσιών του παραστατικού.

 • Περιγραφή
 • Κωδικός προϊόντος
 • Ποσότητα
 • Μονάδα μέτρησης
  Εμφάνιση μονάδας μέτρησης
  Καθορίστε εάν και πώς θέλετε να εμφανίζεται η στήλη μονάδας μέτρησης στο έγγραφο.
 • Έκπτωση
  Εμφάνιση έκπτωσης
  Η απόκρυψη της στήλης έκπτωσης θα ισχύσει μόνο όταν κανένα προϊόν/υπηρεσία δεν είναι σε έκπτωση.
 • ΦΠΑ

Πίνακας συνόλων

Εξοφλημένο/ανεξόφλητο ποσό
Εμφανίστε ή αποκρύψτε το εξοφλημένο / ανεξόφλητο ποσό για το συγκεκριμένο παραστατικό. Οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν τα υπόλοιπα τη στιγμή της εκτύπωσης / αποστολής.

Υπόλοιπο πελάτηΑπόκρυψη ή εμφάνιση του συνολικού υπολοίπου πελάτη από την εκτυπώσιμη μορφή του παραστατικού.

Πίνακας ΦΠΑ
Αν το επιλέξετε, στο κάτω μέρος των εγγράφων σας θα εμφανίζεται ένας πίνακας με τη ανάλυση ΦΠΑ ανά συντελεστή.

Σχετικά άρθραDid this answer your question?