Στο Elorus έχετε την επιλογή να αλλάξετε μερικές επιλογές εμφάνισης ανά παραστατικό μενονωμένα, χωρίς να επηρεάσετε τις γενικές ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στα "Προφίλ παραστατικών".

Αυτό μπορεί να είναι επιθυμητό σε περιπτώσεις που π.χ. ο πελάτης δεν είναι υπόχρεος ΦΠΑ και άρα δεν χρειάζεστε τις σχετικές πληροφορίες στο παραστατικό.

Εφόσον έχετε αποθηκεύσει ένα έγγραφο πώλησης έχετε τις παρακάτω επιλογές:

Πρότυπο
Απο εδώ διαλέγετε ένα διαφορετικό πρότυπο από αυτό που έχετε ορίσει στο προφίλ παραστατικών που χρησιμοποιείτε ως προεπιλογή.

Παραλλαγή
Επιλέγετε ανάμεσα στις διάφορες χρωματικές παραλλαγές που διαθέτει το εκάστοτε πρότυπο.

Περισσότερα
Εδώ το Elorus σας δίνει περισσότερες επιλογές όσον αφορά το προφίλ παραστατικών, τη γλώσσα του παραστατικού καθώς και την εμφάνιση του πίνακα προϊόντων/υπηρεσιών. Πατώντας το κουμπί περισσότερα, εμφανίζεται ένα παράθυρο με δύο καρτέλες:

Ρυθμίσεις εμφάνισης


Όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα προφίλ παραστατικών σας, αν έχετε δημιουργήσει παραπάνω από ένα. Στη λίστα "Γλώσσα" αν επιλέξετε μια ξένη, τα πεδία του παραστατικού θα μετατραπούν σε αυτή (για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη γλώσσα των παραστατικών δείτε το σχετικό άρθρο). Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 μεγέθη γραμματοσειράς (μικρή, μεσαία, μεγάλη).

Απόκρυψη πληρωμών: Απόκρυψη εξοφλημένου και ανεξόφλητου ποσού (για το συγκεκριμένο παραστατικό) από την εκτυπώσιμη μορφή του παραστατικού.
Απόκρυψη υπολοίπου πελάτη: Απόκρυψη του συνολικού υπολοίπου πελάτη από την εκτυπώσιμη μορφή του παραστατικού.
Απόκρυψη πληρ. επικοινωνίας πελάτη: Απόκρυψη του υπεύθυνου επικοινωνίας πελάτη, email και τηλεφώνου.
Απόκρυψη πληρ. επικοινωνίας εκδότη:
Απόκρυψη προσωπικών πληροφοριών του εκδότη (όνομα, email και τηλέφωνο). Εάν είναι ορατές, οι πληροφορίες λαμβάνονται από τις ρυθμίσεις λογαριασμού του χρήστη που δημιούργησε το έγγραφο (εσείς ή κάποιο άλλο μέλος του προσωπικού).

Προϊόντα/Υπηρεσίες


Εμφάνιση μονάδας μέτρησης: Καθορίστε εάν και πώς θέλετε να εμφανίζεται η στήλη μονάδας μέτρησης στο έγγραφο (ποσοστό ή σύντμηση).
Εμφάνιση έκπτωσης: Καθορίστε εάν και πώς θέλετε να εμφανίζεται η στήλη έκπτωσης στο έγγραφο (ποσοστό ή αξία). Η απόκρυψη της στήλης έκπτωσης θα ισχύσει μόνο όταν κανένα προϊόν/υπηρεσία δεν είναι σε έκπτωση.  
Απόκρυψη περιγραφής:
Απόκρυψη περιγραφής του προϊόντος/υπηρεσίας από το έγγραφο.
Απόκρυψη κωδικού προϊόντος: Απόκρυψη του κωδικού προϊόντος από το έγγραφο.
Απόκρυψη στήλης ποσότητας
Απόκτυψη στήλης ΦΠΑ:
Η στήλη ΦΠΑ εμφανίζει το ποσοστό ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε είδος του εγγράφου.
Απόκρυψη πίνακα ΦΠΑ: Στον πίνακα αυτό αναλύονται τα ποσά για κάθε ποσοστό ΦΠΑ που βρέθηκε στο έγγραφο

Σχετικά άρθραDid this answer your question?