Όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν την εμφάνιση των παραστατικών (π.χ. λογότυπο, γλώσσα, κλπ.) μπορούν να αποθηκευθούν ως "προφίλ παραστατικών". Η βασική ιδέα είναι πως κατά τη δημιουργία ενός νέου παραστατικού μπορείτε να επιλέξετε το προφίλ του, ώστε το παραστατικό να αρχικοποιηθεί με τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στο προφίλ.

Διαχείριση προφίλ παραστατικών


Για να δείτε και να διαχειριστείτε τα προφίλ παραστατικών, θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα μέσα από το κεντρικό μενού Ρυθμίσεις -> Γενικά -> Προφίλ παραστατικών. Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό προφίλ.

Αρχικό προφίλ


Κάθε νέος λογαριασμός στο Elorus έχει ένα αρχικό προφίλ - με τον τίτλο "Προεπιλογή" - το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε και να χρησιμοποιήσετε ευθύς αμέσως. Η μόνη ιδιαιτερότητα του αρχικού προφίλ σε σχέση με αυτά που δημιουργείτε εσείς, είναι πως το πρώτο δεν μπορεί να διαγραφεί.

Ρυθμίσεις προφίλ παραστατικών

Προεπιλογές και live ρυθμίσεις

Οι περισσότερες από τις ρυθμίσεις ενός προφίλ αποτελούν προεπιλογές οι οποίες αντιγράφονται στο παραστατικό κατά τη δημιουργία του και κατόπιν μπορούν να ρυθμιστούν για κάθε παραστατικό ξεχωριστά.

Έστω για παράδειγμα η γλώσσα του παραστατικού. Όταν δημιουργείτε ένα νέο παραστατικό, το Elorus το αρχικοποιεί στη γλώσσα που ορίζει το προφίλ. Κατόπιν μπορείτε εσείς μέσα από τη σελίδα προεπισκόπησης του παραστατικού να του αλλάξετε γλώσσα. Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει το συγκεκριμένο παραστατικό, αλλά δε θα επιφέρει κάποια αλλαγή στο προφίλ που χρησιμοποιήσατε. Κατ'αυτό τον τρόπο, κάθε νέο παραστατικό που δημιουργείτε θα έχει πάντα σαν αρχική γλώσσα τη γλώσσα του προφίλ. Αντιστοίχως, εάν αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση της γλώσσας στο προφίλ δε θα επηρεαστεί κανένα από τα παραστατικά που έχουν ήδη δημιουργηθεί με βάση το συγκεκριμένο προφίλ.

Όσες από τις ρυθμίσεις ενός προφίλ παραστατικών δεν μπορούν να τροποποιηθούν ανά παραστατικό, αποτελούν live ρυθμίσεις. Παράδειγμα τέτοιων ρυθμίσεων είναι το λογότυπο και η δραστηριότητα της εταιρείας. Εάν τροποιήσετε μια live ρύθμιση, η αλλαγή θα αντανακλάται σε όλα τα παραστατικά που έχετε εκδώσει με βάση το συγκεκριμένο προφίλ. Έτσι εάν αλλάξετε λογότυπο στο αρχικό προφίλ σας, το νέο λογότυπο θα εμφανίζεται πλέον σε όλα τα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί με βάση το αρχικό προφίλ.

Το Elorus σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το προφίλ ενός παραστατικού μετά τη δημιουργία του. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι live ρυθμίσεις του νέου προφίλ θα αντικατοπτρίζονται στο παραστατικό, όχι όμως και οι προεπιλογές. Έτσι, αλλάζοντας το προφίλ ενός παραστατικού θα αλλάξει το λογότυπο και η δραστηριότητα που εμφανίζεται επάνω σε αυτό, δεν θα τροποποιηθεί όμως η γλώσσα ή το πρότυπό του.

Προεπιλεγμένο προφίλ παραστατικών ανά επαφή


Κατά την προσθήκη ή επεξεργασία ενός πελάτη, μπορείτε να ορίσετε τα παραστατικά να εκδίδονται με ένα συγκεκριμένο προφίλ παραστατικών σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει παραπάνω από ένα. Από το πεδίο "Προφίλ παραστατικών επιλέγετε το επιθυμητό από τη λίστα.

Λίστα ρυθμίσεων


Πρότυπο

Η μορφή εμφάνισης του παραστατικού. Αυτή τη στιγμή το Elorus έχει μια βιβλιοθήκη τεσσάρων προτύπων από την οποία μπορείτε να διαλέξετε.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Παραλλαγή

Κάθε πρότυπο έχει μια συλλογή από χρωματικές παραλλαγές. Επιλέξτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στην εταιρική σας ταυτότητα.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Γλώσσα

Η γλώσσα στην οποία εκδίδονται τα παραστατικά.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε μικρή, κανονική και μεγάλη γραμματοσειρά.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Γενικές πληροφορίες


Εταιρεία

Η επωνυμία της εταιρείας σας. Στο πεδίο "Μεταφράσεις" μπορείτε να εισάγετε την επωνυμία στις διαθέσιμες γλώσσες που διαθέτει η εφαρμογή.

Στοιχεία εταιρείας

Αρχικά, το πεδίο αυτό φέρει τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει στο μενού "Ρυθμίσεις εταιρείας". Εδώ, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία αυτά όπως επιθυμείτε να εμφανίζονται, χωρίς να επηρεάζονται οι ρυθμίσεις. Μπορείτε να εισάγετε π.χ. τον αρ. ΓΕΜΗ της εταιρείας σας ή όποια άλλη σχετική πληροφορία κρίνετε απαραίτητη. Επίσης, σε περίπτωση εταιρείας με υποκαταστήματα, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε πολλαπλά προφίλ παραστατικών με το καθένα να έχει διαφορετικές πληροφορίες διεύθυνσης στο πεδίο αυτό.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή αλλά και live ρύθμιση.  

Λογότυπο

Το λογότυπο που θα εμφανίζεται επάνω στα παραστατικά. Επιτρέπονται αρχεία εικόνας (JPEG, PNG) ή SVG αρχεία.
Η ρύθμιση αποτελεί live ρύθμιση.

Δραστηριότητα

Η δραστηριότητά σας ή ένα slogan, όπως ακριβώς θέλετε να εμφανίζεται επάνω στα παραστατικά.
Η ρύθμιση αποτελεί live ρύθμιση.

Πληροφορίες επικοινωνίας εκδότη

Εάν επιλέξετε να εμφανίζονται οι πληροφορίες αυτές, επάνω στα παραστατικά θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνο επικοινωνίας του φυσικού προσώπου που δημιούργησε το παραστατικό. Οι πληροφορίες αντλούνται από τις ρυθμίσεις λογαριασμού του χρήστη στο Elorus.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Πληροφορίες επικοινωνίας πελάτη

Εάν επιλέξετε να εμφανίζονται οι πληροφορίες αυτές, επάνω στα παραστατικά θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, email) ενός φυσικού προσώπου εκ μέρους της εταιρείας του πελάτη. Τα περιεχόμενα των πληροφοριών καθορίζονται μέσα από την επεξεργασία του παραστατικού.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Απόκρυψη υπολοίπου πελάτη

Απόκρυψη ή εμφάνιση του συνολικού υπολοίπου πελάτη από την εκτυπώσιμη μορφή του παραστατικού.
Η ρύθμιση αποτελεί live ρύθμιση.

Πίνακας προϊόντων / υπηρεσιών

Μπορείτε να εμφανίσετε / αποκρύψετε τις διάφορες στήλες του πίνακα προϊόντων και υπηρεσιών του παραστατικού.
Οι ρυθμίσεις αποτελούν προεπιλογή.

Απόκρυψη περιγραφής
Απόκρυψη περιγραφής του προϊόντος / υπηρεσίας από τα έγγραφα.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Απόκρυψη κωδικού προϊόντος
Απόκρυψη του κωδικού προϊόντος από το έγγραφο.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Απόκρυψη στήλης ποσότητας
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Απόκρυψη στήλης ΦΠΑ
Η στήλη ΦΠΑ εμφανίζει το ποσοστό ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε είδος του εγγράφου.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Απόκρυψη πίνακα ΦΠΑ
Εμφανίστε ή αποκρύψτε τον πίνακα στον οποίο αναλύεται το πώς προκύπτει το ποσό του ΦΠΑ σε κάθε παραστατικό.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Εμφάνιση έκπτωσης
Η απόκρυψη της στήλης έκπτωσης θα ισχύσει μόνο όταν κανένα προϊόν/υπηρεσία δεν είναι σε έκπτωση.

Εμφάνιση μονάδας μέτρησης
Καθορίστε εάν και πώς θέλετε να εμφανίζεται η στήλη μονάδας μέτρησης στο έγγραφο.

Απόκρυψη πληρωμών
Εμφανίστε ή αποκρύψτε το εξοφλημένο / ανεξόφλητο ποσό επάνω στο παραστατικό. Η τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν τα υπόλοιπα τη στιγμή της εκτύπωσης / αποστολής.
Η ρύθμιση αποτελεί προεπιλογή.

Ηλεκτρονική υπογραφή
Μια εικόνα η οποία αντικατοπτρίζει την υπογραφή του εκδότη και εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραστατικού. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό άρθρο.
Η ρύθμιση αποτελεί live ρύθμιση.

Όροι & σημειώσεις

Στο πεδίο αυτό εισάγετε οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την πολιτική συναλλαγών που ακολουθεί η εταιρεία σας ή ακόμα και τον τρόπο ή χρόνο που επιθυμείτε να εξοφλούνται τα παραστατικά σας. 

Όρους και σημειώσεις μπορούν να έχουν αντίστοιχα και οι προσφορές σας.

Κατόπιν μπορείτε να τις επεξεργαστείτε μέσα από τη φόρμα επεξεργασίας του παραστατικού.
Οι ρυθμίσεις αποτελούν προεπιλογή.  

Μηνύματα email

Μπορείτε να ορίσετε το μήνυμα που θα εμφανίζεται ως προεπιλογή όταν αποστέλλετε τα παραστατικά και τις προσφορές σας μέσω email στον πελάτη σας, για όλες τις γλώσσες που υποστηρίζει το elorus. Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε χρήσιμες πληροφορίες στα μηνύματα αυτά, όπως το μόνιμο σύνδεσμο του εγγράφου, το υπόλοιπο του πελάτη ή το ανεξόφλητο ποσό του εγγράφου εάν πρόκειται για παραστατικό πώλησης χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες μεταβλητές.

Τα προκαθορισμένα μηνύματα email παραστατικών/προσφορών μπορούν να έχουν και μεταφράσεις. Απλά κάνετε κλικ στο κουμπί Μεταφράσεις και πληκτρολογείτε το κείμενό σας στις διάφορες γλώσσες που υποστηρίζονται.

Οι ρυθμίσεις αποτελούν προεπιλογή.

Σχετικά άρθρα


Did this answer your question?