Κάθε σειρά από μόνη της καθορίζει μια ενιαία σειριακή αρίθμηση, ανεξαρτήτως του τύπου εγγράφων. Όταν καταχωρείτε μία νέα σειρά στην εφαρμογή, εισάγετε και τους τύπους εγγράφων για τους οποίους θα έχει ισχύ η συγκεκριμένη σειρά. Για να δημιουργήσετε μια σειρά επιλέγετε "Ρυθμίσεις -> Σειρές παραστατικών ή προσφορών -> Προσθήκη"

Θα πρέπει να ορίζετε τουλάχιστον ένα τύπο εγγράφων για κάθε σειρά. 

Για να χρησιμοποιήσετε μια σειρά σε παραστατικό σας θα πρέπει να την επιλέξετε από τη λίστα που βρίσκεται στο πεδίο "Αριθμός", κατά την προσθήκη παραστατικού.

Παράδειγμα

Έστω ότι έχετε αποθηκεύσει στην εφαρμογή την σειρά Α για τους τύπους εγγράφων "Τιμολόγιο" και "Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών". Το πρώτο "Τιμολόγιο" το οποίο θα εκδώσετε με αυτή τη σειρά θα λάβει τον αριθμό #Α-1, ενώ το επόμενο της ίδιας σειράς θα λάβει τον αριθμό #Α-2, ακόμα και αν είναι "Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών".

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?