Η ακύρωση ως διαδικασία είναι ίδια για όλα τα παραστατικά (πώλησης και αγοράς). Η διαφορά της διαγραφής με την ακύρωση είναι ότι στην πρώτη η εγγραφή δεν θα υπάρχει πια στο ηλεκτρονικό αρχείο της εφαρμογής, ενώ στη δεύτερη υπάρχει κανονικά αλλά ο αριθμός δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Για να ακυρώσετε ένα παραστατικό, αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση Εκδόθηκε, επομένως αν είναι σε κατάσταση Εξοφλημένο ή Μερικώς εξοφλημένο θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις σχετικές πληρωμές που συνδέονται σε αυτό.

Διαγραφή σχετικών εισπράξεων/πληρωμών

Αυτό μπορεί να γίνει από δύο σημεία:

  • Από τη Ρευστότητα (πληρωμές ή εισπράξεις), επιλέγετε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε και κάνετε κλικ στο Ενέργειες -> Διαγραφή επιλεγμένων.
  • Μέσα από τη σελίδα προβολής του εγγράφου προς ακύρωση και το πεδίο Σχετικές εισπράξεις/πληρωμές. Από εκεί, για να διαγράψετε την πληρωμή κάνετε κλικ στο (Χ) δίπλα από τις Λεπτομέρειες και κάνετε διαγραφή:

Ακύρωση παραστατικού

Εφόσον το παραστατικό βρίσκεται σε κατάσταση Εκδόθηκε πλέον, μπορείτε να προχωρήσετε στην ακύρωση. Από τη σελίδα που βλέπετε το έγγραφο κάνετε κλικ το κουμπί (...) και στην συνέχεια επιλέγετε Ακύρωση.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Ακύρωση", εμφανίζεται ένα παράθυρο προειδοποίησης πριν προχωρήσετε.

Αν είστε σίγουροι, επιλέγετε "Ναι, είμαι βέβαιος" και το Elorus θα ακυρώσει άμεσα το παραστατικό αυτό.


Παρατηρήστε πως, μετά την ακύρωση παραστατικού, οι επιλογές "Επεξεργασία", "Δημιουργία PDF" και "Email" είναι πλέον ανενεργές. Επίσης, η ενέργεια της ακύρωσης συνεπάγεται ότι ο αριθμός του ακυρωμένου παραστατικού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για τον ίδιο τύπο εγγράφων. Επομένως, η αρίθμηση θα συνεχίσει κανονικά στον επόμενο αριθμό από αυτόν του ακυρωμένου.

Σημαντικό: Τα ακυρωμένα παραστατικά παραμένουν στο σύστημα για μελλοντική αναφορά σε αυτά, αλλά δεν συμμετέχουν στις αναφορές του Elorus. Επίσης, τα ακυρωμένα παραστατικά δεν είναι εφικτό να διαγραφούν. 

Προσοχή: Η δέσμευση του αύξοντα αριθμού κατά την ακύρωση ισχύει μόνο για τα παραστατικά πώλησης, αλλά όχι για τα παραστατικά αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επανεκδόσετε ένα παραστατικό αγοράς που ακυρώθηκε χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κάτι που δεν είναι εφικτό για τα παραστατικά πωλήσεων.

Διαγραφή ακυρωμένων παραστατικών

Αν θέλετε να διαγράψετε ένα ακυρωμένο έγγραφο εντελώς από το σύστημα, θα χρειαστεί πρώτα από το κουμπί (...) να επιλέξετε Επανέκδοση και να προχωρήσετε σε Επεξεργασία -> Μετατροπή σε προσχέδιο -> Διαγραφή, όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?