Τα πιστωτικά παραστατικό αγορών αναφέρονται στην επιστροφή αγαθών από εσάς στον προμηθευτή σας. Χρησιμοποιούνται επίσης, σε περιπτώσεις που ο προμηθευτής, για οποιοδήποτε λόγο, σας προσφέρει κάποια έκπτωση σε ήδη τιμολογημένα είδη

Για να καταχωρήσετε τα πιστωτικά παραστατικά που σας εκδίδουν οι προμηθευτές σας στο Elorus επιλέγετε Τιμολόγηση -> Πιστωτικά παραστατικά αγοράς -> Προσθήκη.

Όπως ισχύει και για τα πιστωτικά πωλήσεων, μπορείτε στο πεδίο "Σχετικό παραστατικό" να βάλετε το παραστατικό αγοράς στο οποίο αναφέρεται ανεξαρτήτως αν το έχετε πληρώσει ή όχι.

Προσοχή: Για να είναι σωστό το υπόλοιπο του προμηθευτή μετά από μια επιστροφή που σας έκανε θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός της αξίας του πιστωτικού παραστατικού με το χρεωστικό. Αυτό μπορεί να γίνει προσθέτοντας μια πληρωμή είτε από τη σελίδα προβολής του παραστατικού πώλησης είτε από τη σελίδα του πιστωτικού κάνοντας "Χρήση πιστωτικού".

Έτσι, έστω κι αν η πίστωση γίνεται για λόγους αντιλογισμού ή έκπτωσης, θεωρούμε ότι εσείς επιστρέψατε τα είδη του παραστατικού αγοράς και ο προμηθευτής σας επέστρεψε την αξία του πιστωτικού σε εσάς.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?