Συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις όπως προέκυψαν μέσα από την δική σας εμπειρία χρήσης της εφαρμογής.

Roi Kiouri avatar Pantelis Petridis avatar
14 articles in this collection
Written by Roi Kiouri and Pantelis Petridis

Που θα βρω το τιμολόγιο για τη συνδρομή μου;

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να διαγράψω ένα έγγραφο που έχει εκδοθεί;

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πώς καταχωρούντα τα έξοδα στο elorus;

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το Elorus ο λογιστής μου;

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πως μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία της κάρτας χρέωσης;

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να εκδώσω Δελτίο Αποστολής;

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα προτιμολόγιο;

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Μπορώ να εκδώσω παραστατικά σε ξένη γλώσσα;

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Μπορώ να εκδίδω αποδείξεις λιανικής αγαθών με το Elorus;

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago

Γιατί όταν καταχωρώ μια άμεση είσπραξη/πληρωμή δεν μειώνεται το υπόλοιπο της επαφής;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να εισάγω χειροκίνητα έναν αριθμό τιμολογίου;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Μπορώ να διαχειριστώ πολλαπλά καταστήματα για ένα συγκεκριμένο πελάτη;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πού θα βρώ τα αρχεία που "κατεβάζω" από το Elorus στον Η/Υ μου;

Roi Kiouri avatar
Written by Roi Kiouri
Updated over a week ago