Οι άμεσες ταμειακές κινήσεις έχουν να κάνουν με εισροές/εκροές χρημάτων που αφορούν την εταιρεία και το ταμείο της (πχ λήψη δανείου, αύξηση κεφαλαίου, πληρωμή δανείου κλπ). Επομένως, ο στόχος τους είναι να περιγράψουν κινήσεις που δεν αναφέρονται σε παραστατικά αγορών ή πωλήσεων. Αντίστοιχα, για τον ίδιο λόγο δε συμμετέχουν στα υπόλοιπα επαφών και δεν εμφανίζονται στην καρτέλα επαφής. Σε περίπτωση που έχετε λάβει/κάνει κάποια πληρωμή η οποία θέλετε να πιστώσει την καρτέλα της επαφής, το πιθανότερο είναι να θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προκαταβολή (αν δεν υπάρχει ακόμα παραστατικό) ή την προσθήκη πληρωμής (εφόσον δημιουργήσετε το αντίστοιχο παραστατικό) αντί της άμεσης είσπραξης / πληρωμής.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές που αφορούν παραστατικά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο σχετικό άρθρο. Επίσης, αν επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε ένα ποσό "έναντι" με πολλά παραστατικά, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες για μαζική εξόφληση παραστατικών.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?