Για να εμφανίζονται πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών στα παραστατικά σας, θα πρέπει να τις καταχωρήσετε μέσα από τα "Προφίλ παραστατικών".

Από το κεντρικό μενού επιλέγετε "Ρυθμίσεις -> Γενικά -> Προφίλ παραστατικών -> Επεξεργασία του επιθυμητού". Αναγράφετε τις πληροφορίες λογαριασμού τραπέζης στο πεδίο "'Οροι & Σημιεώσεις" και πατάτε "Αποθήκευση". 

Πλέον, οι πληροφορίες αυτές θα είναι ορατές από τους πελάτες σας, σε όλα τα παραστατικά που εκδίδονται με επιλεγμένο το συγκεκριμένο προφίλ.


Σχετικά άρθρα


Did this answer your question?