Για να καταχωρήσετε τα έξοδά σας, θα πρέπει να καταχωρείτε εγγραφές στο μενού "Τιμολόγηση -> Διαχείριση παραστατικών (Αγορές) -> Προσθήκη". Εκεί, μπορείτε να καταχωρείτε τα έξοδά σας ονομαστικά (ως είδη) ή βάζοντας ένα γενικό τίτλο (πχ έξοδα γραφείου) και να συνεχίσετε με την εξόφληση, όπως και τα παραστατικά πωλήσεων.

Εναλλακτικά, μπορείτε απλά να δημιουργείτε απλές πληρωμές μέσα από το μενού "Ρευστότητα -> Διαχείριση πληρωμών -> Προσθήκη άμεσης πληρωμής". Η διαφορά με την πρώτη επιλογή είναι ότι, οι κινήσεις αυτές δεν συμμετέχουν στα υπόλοιπα των επαφών, ούτε στις αναφορές παραστατικών αγορών.

Σας προτείνουμε να επιλέξετε την πρώτη μέθοδο καταχώρησης, καθώς προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Did this answer your question?