Για να καταγράψετε τα έξοδά σας πρώτα θα χρειαστεί να δημιουργήσετε επαφές για το καθένα ή μαζικά ως κατηγορία. Για παράδειγμα, ΔΕΗ - ενοίκιο ή Πάγια έξοδα, έξοδα μετακίνησης κλπ.

Τα έξοδα μπορείτε να τα καταχωρείτε είτε ως απλές πληρωμές είτε ως παραστατικά αγορών.

Απλές πληρωμές

Από το μενού "...Περισσότερα -> Πληρωμές", μπορείτε να κάνετε προσθήκη άμεσων πληρωμών. Οι κινήσεις αυτές απλά αφαιρούν χρήματα από το ταμείο της εταιρείας και δεν συμμετέχουν στα υπόλοιπα επαφών (δεν φαίνονται στην καρτέλα κινήσεων δηλαδή). 

Για να δείτε συγκεντρωτικά αποτελέσματα γι αυτές τις κινήσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά πληρωμών (λεπτομερή ή συγκεντρωτική) ώστε να δείτε τα συνολικά ποσά που δαπανήσατε.

Παραστατικά αγορών

Δημιουργώντας παραστατικά αγορών από τη λειτουργία "Λογαριασμοί", μπορείτε να έχετε μια πιο λεπτομερή εικόνα των εξόδων αυτών και να παρακολουθείτε την πορεία εξόφλησής του ή όχι. 

Εκεί, μπορείτε να καταχωρείτε τα έξοδά σας ονομαστικά στη γραμμή προϊόντων (ως είδη) ή βάζοντας ένα γενικό τίτλο (πχ έξοδα γραφείου) και να συνεχίσετε με την εξόφληση, όπως και τα κανονικά παραστατικά αγοράς.

Όποιον τρόπο και αν διαλέξετε από τους παραπάνω, μπορείτε πάντα να ομαδοποιήσετε εγγραφές ανάλογα με τον τύπο εξόδων δημιουργώντας κατηγοριοποιήσεις εγγραφών. Με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας, θα είστε σε θέση να βλέπετε χρήσιμες αναφορές! 

Δείτε περισσότερες οδηγίες εδώ:

Κατηγοριοποίηση εγγραφών

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?