Ηλεκτρονική υπογραφή


Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι μια ψηφιακή εικόνα που απεικονίζει τη φυσική υπογραφή ή/και τη σφραγίδα σας. Ο συνηθέστερος τρόπος για τη δημιουργία μιας τέτοιας εικόνας είναι το σκανάρισμα μιας πραγματικής υπογραφής/σφραγίδας σε λευκό χαρτί. Στο Elorus μπορείτε να ανεβάσετε την ψηφιοποιημένη υπογραφή σας και αυτή να εμφανίζεται στα παραστατικά και τις προσφορές σας.

Ηηλεκτρονικήυπογραφή σαν έννοια δεν πρέπει να συγχέεται με την ψηφιακή υπογραφή προηγμένη ψηφιακή υπογραφή). Η τελευταία χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του αποστολέα και του περιεχομένου κατά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ ηηλεκτρονικήυπογραφή αποτελεί μια αναπαράσταση της φυσικής υπογραφής σας σε ηλεκτρονική μορφή.

Πώς προσθέτω την υπογραφή μου;


Μέσα από το επιθυμητό προφίλ παραστατικών επιλέξτε "επεξεργασία". Στο πεδίο "Ηλεκτρονική υπογραφή" μπορείτε να ανεβάσετε τη δική σας υπογραφή, με μέγιστο επιτρεπτό όριο αρχείου το 1MB. Το αρχείο πρέπει να είναι τύπου εικόνα (πχ .jpg, .png κλπ).

H βέλτιστη ανάλυση για την υπογραφή σας είναι 200x100 pixels. Εάν το αρχείο έχει μεγαλύτερη ανάλυση, το Elorus θα προσαρμόσει την εικόνα ώστε να χωράει στις πιο πάνω διαστάσεις.

Mέσα από τη σελίδα του εκάστοτε παραστατικού / προσφοράς μπορείτε προαιρετικά να αποκρύπτετε τηνηλεκτρονικήυπογραφή από το συγκεκριμένο έγγραφο.

Σχετικά άρθρα

 - Προφίλ παραστατικών


Did this answer your question?