Εν συντομία, πρόκειται για το μέγιστο αριθμό πελατών ή προμηθευτών με τους οποίους μπορείτε να έχετε συναλλαγές μέσα σε ένα διάστημα 30 ημερών. Ο αριθμός των συναλλαγών που επιτρέπεται να έχετε με τους συγκεκριμένους πελάτες / προμηθευτές είναι απεριόριστος. Για παράδειγμα, αν έχετε εκδώσει 5 παραστατικά στον πελάτη Α και πάραλληλα έχετε κάνει 3 αγορές από τον προμηθευτή Β, ο συνολικός αριθμός των πελατών / προμηθευτών που χρησιμοποιείτε στο πλάνο σας είναι 2.

Στο Elorus, μόνο τα παραστατικά πώλησης και αγοράς θεωρούνται ως συναλλαγές με τους πελάτες / προμηθευτές. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να καταχωρείτε απεριόριστες εγγραφές εσόδων ή εξόδων ανεξαρτήτως πλάνου συνδρομής.

Ο «ανά μήνα» περιορισμός αναφέρεται σε μια περίοδο 30 ημερών, αρχής γενομένης από την τρέχουσα ημερομηνία / ώρα και πίσω. Για παράδειγμα, αν εκδώσετε ένα νέο παραστατικό σε ένα πελάτη για την 3η Απριλίου, η συναλλαγή αυτή θα καταλαμβάνει μία θέση πελάτη μέχρι τις 2 Μαΐου. Σημειώστε ότι, η εφαρμογή καταγράφει την ημερομηνία / ώρα που δημιουργήσατε στην πραγματικότητα τη συναλλαγή στο Elorus και δεν λαμβάνει υπόψη την καθορισμένη ημερομηνία έκδοσης ή οποιεσδήποτε άλλες ημερομηνίες.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?