Για να δημιουργήσετε ένα επαναλαμβανόμενο παραστατικό πώλησης, από το κεντρικό μενού επιλέγετε "...Περισσότερα-> Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις" . Για παραστατικά αγοράς (λογαριασμούς), θα μεταβείτε στο μενού "...Περισσότερα-> Επαναλαμβανόμενοι λογαριασμοί".

Δημιουργία επαναλαμβανόμενου παραστατικού

Όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα, η διαδικασία είναι απλή. Ορίζετε την ημερομηνία έναρξης της από την οποία αρχίζει κίνηση, κάθε πότε θέλετε να επαναλαμβάνεται (περιοδικότητα) και αν επιθυμείτε, μια ημερομηνία λήξης κατά την οποία θέλετε να σταματήσει η αυτόματη έκδοση παραστατικών. 

Αν επιλέξετε την "Έκδοση παραστατικών που δημιουργούνται" τότε θα αναπαράγονται απευθείας σε κατάσταση εκδόθηκε.
Εάν όχι, θα αναπαράγονται ως "Προσχέδια". 

Τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας είναι όμοια με αυτά της έκδοσης ενός απλού παραστατικού (γραμμές προϊόντων, κατηγοριοποιήσεις)

Διευκρινίσεις

Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις:

  • Ισχύουν οι ρυθμίσεις αρίθμησης που έχετε εφαρμόσει έως τώρα στην εφαρμογή. 
  • Τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή, μπορείτε να δώσετε εντολή αυτόματης αποστολής των παραστατικών μέσω email.

Επαναλαμβανόμενοι λογαριασμοί:

  • Ο αριθμός αναφοράς λογαριασμού θα σας γίνει γνωστός όταν λάβετε το αντίστοιχο τιμολόγιο από τον προμηθευτή σας. Επομένως, δε δίνεται η επιλογή καταχωρησης του αριθμού αυτού εδώ. 

Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις και λογαριασμοί

  • Αν έχετε ενεργές κατηγοριοποιήσεις για παραστατικά πωλήσεων/αγοράς τότε μπορείτε να δηλώσετε από εδώ, αν θέλετε να ακολουθούν κάποια κατηγοριοποίηση.
  • Πατώντας Αποθήκευση, δημιουργείται το επαναλαμβανόμενο παραστατικό και από τη λίστα προβολής των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων / αγορών μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα ανά πελάτη/προμηθευτή, ανά τύπο εγγράφου κλπ.
  • Στην τελική εμφάνιση παραστατικού, μπορείτε να προσθαφαιρείτε στήλες ανάλογα με τις πληροφορίες που θέλετε να προβάλλονται στη λίστα συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας της επόμενης εκτέλεσης της επαναλαμβανόμενης κίνησης.


Σημαντικό: Στη λίστα με τα επαναλαμβανόμενα παραστατικά βλέπετε απλά σε ποιους πελάτες έχετε προγραμματίσει την έκδοση. Το σύστημα τρέχει την εντολή για τα επαναλαμβανόμενα μερικές φορές μέσα στη μέρα. Γι αυτό το λόγο, καλό είναι να προγραμματίζετε τα μελλοντικά παραστατικά και αυτά που θέλετε να εκδώσετε άμεσα να τα δημιουργείτε μέσω του μενού Παραστατικών πώλησης/αγοράς.

Tο Elorus κάθε φορά που θα δημιουργεί αυτόματα ένα παραστατικό θα σας ειδοποιεί μέσα από την εφαρμογή και μέσω e-mail, αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση. Τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί με επαναλαμβανόμενο τρόπο θα μπορείτε να τα βρείτε πλέον στις σελίδες Παραστατικών αγορών και πωλήσεων αντίστοιχα.

Διαχείριση επαναλαμβανόμενων παραστατικών

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επεξεργαστείτε το εκάστοτε επαναλαμβανόμενο παραστατικό και να τροποποιήσετε τα πεδία του όπως επιθυμείτε. 

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να θέσετε μεμονωμένα επαναλαμβανόμενα παραστατικά "Σε παύση" .  Πατώντας το κουμπί "Ενεργό" που βρίσκεται στη σελίδα προβολής του εκάστοτε επαναλαμβανόμενου παραστατικού, όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα, το σύστημα δε θα δημιουργεί αυτόματα παραστατικά κατά το διάστημα που έχει οριστεί.

Αν θέλετε να θέσετε σε πάυση ή να επανεκκινήσετε επαναλαμβανόμενα παραστατικά μαζικά, μπορείτε να το κάνετε από τη συγκεντρωτική λίστα.

Στη σελίδα που βρίσκονται συγκεντρωτικά τα επαναλαμβανόμενα παραστατικά που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε να δείτε κάτω από τη στήλη "Κατάσταση" αν βρίσκονται σε παύση ή όχι.

Τέλος, σε περίπτωση που θέλετε να σταματήσει η διαδικασία επαναλαμβανόμενης έκδοσης, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε "Διαγραφή" είτε από τη σελίδα προβολής του επαναλαμβανόμενου παραστατικού ή από τη σελίδα επεξεργασίας του.

Μετατροπή παραστατικού σε επαναλαμβανόμενο έγγραφο

Μέσα από τη σελίδα προβολής οποιουδήποτε παραστατικού (αγοράς/πώλησης) έχετε τη δυνατότητα να το μετατρέψετε σε επαναλαμβανόμενο για μεγαλύτερη ευκολία.

Από το κουμπί (...) επιλέγετε Δημιουργία επαναλαμβανόμενου.

Κάνοντας κλικ, μεταφέρεστε στη σελίδα δημιουργίας επαναλαμβανόμενου εγγράφου ώστε να ρυθμίσετε τις υπόλοιπες επιλογές που περιγράψαμε παραπάνω αναλυτικά.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?