Οι αναφορές στο Elorus διατίθενται σε δύο μορφές - τις Συγκεντρωτικές και τις Λεπτομερείς. Μπορείτε να επιλέξετε από ένα ευρύ φάσμα αναφορών και με τις δύο μορφές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να βγάλετε συμπεράσματα και να λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με την οικονομική απόδοση της επιχείρησής σας.

Σημείωση: Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε αναφορές για συναλλαγές σε πολλαπλά νομίσματα, επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.

Στο Elorus, μπορείτε να δείτε αναφορές για όλα τα είδη εγγραφών τα οποία ομαδοποιούνται ανάλογα με τον τύπο τους και βρίσκονται μέσα στο μενού Αναφορές -> Όλες οι αναφορές (Πωλήσεων, Οργάνωσης χρόνου, Ταμειακής ρευστότητας, Υπολοίπων πελατών, Προϊόντων/υπηρεσιών, κά.)

Συγκεντρωτικές αναφορές

Οι συγκεντρωτικές αναφορές αποτελούνται από διαγράμματα που απεικονίζουν στατιστικά στοιχεία και είναι ιδανικά για πληροφόρηση με μια γρήγορη ματιά. Είναι λιγότερο "φορτωμένοι" με πληροφορίες σε σύγκριση με λεπτομερείς αναφορές και είναι διαθέσιμες σε διαγράμματα πίτας, bar charts και χρονοδιαγράμματα.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα συγκεντρωτικής αναφοράς για παραστατικά αγορών.

Πάνω από τα διαγράμματα μπορείτε να δείτε τέσσερις (4) δείκτες που σας ενημερώνουν για τη συνολική αξία των αγορών, την καθαρή τους αξία (χωρίς φόρους), την αρχική αξία πριν από τις εκπτώσεις και τη συνολική αξία της έκπτωσης από τους προμηθευτές σας.

Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε ένα χρονοδιάγραμμα που σας ενημερώνει για τη διανομή των αγορών με βάση την ημερομηνία, ώστε να μπορείτε να τα συγκρίνετε εύκολα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν πρέπει να γνωρίζετε τις διακυμάνσεις των δαπανών σας με την πάροδο του χρόνου.

Δίπλα στο χρονοδιάγραμμα, και εφόσον διαθέτετε ενεργές κατηγοριοποιήσεις για τις εγγραφές αφορών, μπορείτε να δείτε ένα γράφημα πίτας που σας δείχνει πόσα δαπανάτε στην κάθε επιλογή. Εδώ μπορείτε να δείτε πόσα ξόδεψε η εταιρεία για έξοδα γραφείου, κίνησης και προσωπικού.

> Σε περίπτωση που έχετε πολλαπλές κατηγοριοποιήσεις που εφαρμόζουν σε έναν τύπο εγγραφών, μπορείτε να προβάλετε ένα διαφορετικό γράφημα πίτας για καθεμία, κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα του και επιλέγοντας τις επιθυμητές.

Κάνοντας κλικ στο κουτάκι κάθε επιλογής, μπορείτε να τις επιλέξετε / αποεπιλέξετε ώστε να συμπεριληφθεί στο διάγραμμα πίτας ή όχι. Αυτό θα σας επιτρέψει να συγκρίνετε τους τύπους εξόδων μεταξύ τους σε διαφορετικούς συνδυασμούς.

Στο κάτω μέρος της σελίδας θα δείτε δύο (2) ακόμα διαγράμματα πίτας. Το πρώτο δείχνει τη συνολική πληρωμών και το ληξιπρόθεσμο ποσό που οφείλετε στους προμηθευτές σας.

> Άλλοι τύποι αναφορών, όπως η αναφορά "Αναφορά ταμειακής ρευστότητας", έχουν ένα χρονοδιάγραμμα στο κάτω μέρος της σελίδας, αντί για τα παραπάνω διαγράμματα πίτας. Ακολουθεί ένα παράδειγμα χρονοδιαγράμματος ταμειακής ρευστότητας.

Οι τρεις γραμμές αντιπροσωπεύουν ταμειακά διαθέσιμα, το σύνολο των εισπράξεων και το σύνολο των πληρωμών και όλα αυτά διαμορφώνονται στη διάρκεια ενός έτους. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για εσάς, επειδή είστε σε θέση να καταλάβετε τα "υψηλά" και τα "χαμηλά" της ταμειακής ρευστότητας της επιχείρησής σας, προκειμένου να έχετε μια εκτίμηση για το επόμενο έτος και να είστε προετοιμασμένοι!

Λειτουργικότητες

Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των συγκεντρωτικών αναφορών ανά περίοδο, φιλτράροντας τα δεδομένα όπως επιθυμείτε από τα σχετικά πεδία, για πιο στοχευμένη πληροφόρηση.

Αν έχετε ενεργές κατηγοριοποιήσεις για τους τύπους εγγραφών που αφορούν την αναφορά, αυτές εμφανίζονται στο Φίλτρα για να επιλέξετε (εδώ η μέθοδος εξόφλησης).

Λεπτομερείς αναφορές

Αυτές οι αναφορές σας παρέχουν μια πιο λεπτομερή εικόνα των οικονομικών σας και τα αποτελέσματα είναι πλήρως προσαρμόσιμα ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επίσης, μπορείτε να τις εξάγετε σε αρχεία Excel ή PDF διατηρώντας την ταξινόμησή τους, ώστε στη συνέχεια να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω και να τα μοιραστείτε με τους πελάτες και / ή τους συνεργάτες σας.

Λειτουργικότητες

Φιλιτράρισμα, Εμφάνιση / απόκρυψη στηλών, Ομαδοποίηση αποτελεσμάτων 

Από το κουμπί "Επιλογές" καθορίζετε ποιες στήλες θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα, επιλέγοντας τα σχετικά πεδία.Με βάση συγκεκριμένα πεδία των εγγραφών, όπως η ημερομηνία και ο πελάτης / προμηθευτής, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα στη λίστα. Επίσης, εάν η λίστα περιέχει τιμές, μπορείτε να δείτε τα υποσύνολα για κάθε ομάδα και στο κάτω μέρος της λίστας μπορείτε να δείτε τα σύνολα.


Κάνοντας κλικ στο Ανανέωση τα φίλτρα που επιλέξατε εφαρμόζονται και η λεπτομερής αναφορά είναι έτοιμη.

Αποθήκευση

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πίνακες σε αρχεία Excel ή PDF και να τα στέλνετε σε έντυπη μορφή ή μέσω email στους πελάτες και τους συνεργάτες σας. 

Συγκεκριμένα, εάν αποθηκεύσετε μια αναφορά σε μορφή Excel, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε / αφαιρέσετε δεδομένα προτού τh μοιραστείτε με άλλους. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι, τα αποθηκευμένα αρχεία διατηρούν τη μορφοποίηση, το φιλτράρισμα ώστε το εξαγόμενο αρχείο να είναι ίδιο με αυτό που βλέπετε live στο Elorus!

Παράδειγμα

Έστω ότι θέλουμε να δούμε μια αναφορά για το τρέχον έτος, των παραστατικών πωλήσεων που δεν έχουν εξοφληθεί ανά πελάτη και τα ποσά αυτών. Αρχικά, από το μενού "Όλες οι αναφορές" επιλέγουμε τον πίνακα "Πωλήσεων λεπτομερής"

  • Στο πεδίο "Περίοδος" επιλέγουμε "Τρέχον έτος"

- Στο πεδίο "Φίλτρα" και την επιλογή "Εξοφλημένο" βάζουμε "Όχι"- Στο πεδίο "Επιλογές" τσεκάρουμε τα πεδία: Ανεξόφλητο ποσό, Τελική αξία, Κατάσταση
- Στο πεδίο "Ομαδοποίηση ανά" επιλέγουμε "Πελάτης"
Στην παρακάτω εικόνα θα δείτε ότι στις "Στήλες" δεν έχετε την επιλογή να τσεκάρετε τα πεδία "Παραστατικά" και "Πελάτη" αφού είμαστε σε αναφορά που αφορά παραστατικά, άρα εξ ορισμού θα υπάρχει η στήλη αυτή και εφόσον ομαδοποιήσαμε ανά πελάτη, είναι προφανές ότι η στήλη αυτή θα περιλαμβάνεται στον πίνακα.

Ο πίνακας θα διαμορφωθεί παρόμοια με την εικόνα παρακάτω. Όπως βλέπετε, τα δεδομένα έχουν ομαδοποιηθεί ανά πελάτη και στο τέλος κάθε ανάλυσης υπάρχει το υποσύνολο της ομάδας (το συνολικό υπόλοιπο του πελάτη δηλαδή). Τα υποσύνολα αθροίζονται στο τέλος του πίνακα και στα Σύνολα βλέπετε τα ποσά που οφείλουν οι πελάτες σας καθώς και το συνολικό ποσό των τιμολογίων στα οποία αντιστοιχούν. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συμπεράνετε κατά πόσο επαρκής είναι η εισπρακτική πολιτική σας και να πάρετε τις ανάλογες αποφάσεις.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?