Με το Elorus έχετε τη δυνατότητα να καταγράφετε και να τιμολογείτε το χρόνο που αφιερώνετε σε διάφορες εργασίες για λογαριασμό των πελατών σας. 

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία οργάνωσης χρόνου για εσωτερική χρήση ώστε να παρακολουθείτε το χρόνο που απαιτούν συγκεκριμένες εργασίες και να κοστολογείτε καλύτερα το δικό σας χρόνο αλλά και των συνεργατών σας!

Δημιουργία έργου

Το πρώτο βήμα για να οργανώσετε το χρόνο σας είναι να δημιουργήσετε ένα ή και περισσότερα έργα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

> Τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέα έργα έχουν χρήστες με το ρόλο του διαχειριστή και χρήστες με επαρκή δικαιώματα στην οργάνωση χρόνου.
> Οι χρήστες με περιορισμένη πρόσβαση επαφών μπορούν να δουν και να δημιουργήσουν έργα μόνο για επαφές στις οποίες έχουν πρόσβαση.

Πληροφορίες για τα δικαιώματα χρηστών και τους ρόλους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Από το κεντρικό μενού κάνετε κλικ Έργα και μετά στο Προσθήκη. Εκεί, καλείστε να ονομάσετε το έργο, να το συνδέσετε με κάποιον πελάτη και να δηλώσετε το κόστος χρέωσης αλλά και τον τρόπο χρέωσης.

Συγκεκριμένα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία σύμφωνα με τις ανάγκες σας:

Όνομα: Μια ενδεικτική ονομασία του έργου, για παράδειγμα "κατασκευή ιστοσελίδας".
Περιγραφή: Μια σύντομη ανάλυση των επιμέρους στοιχείων του έργου.
Πελάτης: Επιλέγετε από τη λίστα τον πελάτη για τον οποίο έχετε αναλάβει το έργο.
Client portal (προαιρετικό): Μπορείτε να επιτρέψετε στον πελάτη να παρακολουθεί το έργο και τους αντίστοιχους χρόνους μέσω του client portal. Ισχύει μόνο για πελάτες που έχουν ενεργοποιημένη πρόσβαση στο client portal.

Τρόπος χρέωσης

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις εξής επιλογές:

  • Σταθερό κόστος: Ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, ο πελάτης θα χρεωθεί ένα Χ ποσό.
  • Ωριαία χρέωση: Χρέωση ενός ποσού για κάθε ώρα που δαπανήθηκε για το έργο.
  • Ωριαία χρέωση ανά εργασία: Χρέωση για κάθε ώρα που δαπανήθηκε για τις επιμέρους εργασίες του έργου.
  • Ωριαία χρέωση ανά χρήστη: Χρέωση για κάθε ώρα που κάποιος από τους χρήστες εργάζεται για ένα έργο.
  • Μη χρεώσιμο: Το έργο δεν θα τιμολογηθεί. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που δημιουργείτε το έργο για εσωτερική χρήση.

> Αν επιλέξετε κάποια από τις ωριαίες χρεώσεις, τότε εμφανίζεται πεδίο Ωριαία χρέωση στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα ποσό.

Κάνοντας Αποθήκευση, το έργο δημιουργείται και είστε έτοιμοι να αρχίσετε να καταγράφετε τις ώρες που δαπανάτε σε αυτό.

Προσθήκη εργασιών

Αν το έργο σας χωρίζεται σε επιμέρους παραμέτρους τις οποίες θέλετε να χρονομετρήσετε και να τιμολογήσετε, θα χρειαστεί πρώτα να τις δημιουργήσετε και να δηλώσετε το κόστος τους. Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ.

> Τα έργα δεν είναι απαραίτητο να έχουν εργασίες για να μπορέσετε να χρονομετρήσετε τη δουλειά σας. Για την ακρίβεια, οι εργασίες μπορούν να έχουν γενικές περιγραφές και χρεώσεις ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε πολλαπλά έργα.

Σχετικά άρθρα


Did this answer your question?