Μπορείτε να τιμολογήσετε ένα έργο μεμονωμένα ή συνολικά ανά επαφή.

Τιμολόγηση μεμονωμένου έργου

Η τιμολόγηση ενός έργου είναι μια απλή διαδικασία που μπορείτε να κάνετε μερικώς ή για το σύνολο των ωρών που έχετε δαπανήσει σε αυτό.

Προκειμένου να τιμολογήσετε ένα έργο, θα πρέπει να το ανοίξετε από το αντίστοιχο μενού "Έργα" και να κάνετε κλικ στο "Τιμολόγηση έργου".

Πριν το Elorus δημιουργήσει το σχετικό παραστατικό, σας ζητάει να επιλέξετε κάποιες προτιμήσεις όσον αφορά την εμφάνιση των δεδομένων στο έγγραφο.

Ομαδοποίηση πληροφορίας

Στο πρώτο πεδίο καλείστε να επιλέξετε το πώς θα ομαδοποιηθούν οι εγγραφές χρόνου στο έγγραφο. Έχετε τις παρακάτω επιλογές:

  • Νέα γραμμή ανά εργασία: Κάθε εργασία που έχει καταγεγραμμένους χρόνους θα εμφανίζεται ξεχωριστά από τους χρόνους των άλλων εργασιών.
  • Νέα γραμμή ανά χρήστη: Θα δημιουργηθεί μια νέα γραμμή για το συνολικό χρόνο που δαπάνησε ο κάθε χρήστης.
  • Νέα γραμμή ανά περιγραφή: Κάθε περιγραφή θα εμφανίζεται ως γραμμή στο τιμολόγιο. Δύο εγγραφές με την ίδια περιγραφή θα συνδυάζονται.
  • Νέα γραμμή ανά εργασία & περιγραφή (συνδυστικά): Κάθε γραμμή θα αποτελείται από εργασία και την περιγραφή της. Δηλαδή, εάν αλλάζει η περιγραφή της εργασίας, θα καταχωρείται σε τόσες γραμμές όσες και οι περιγραφές. Όσες εγγραφές χρόνου μοιράζονται εργασία και περιγραφή θα συνδυάζονται.
  • Νέα εγγραφή ανά εγγραφή χρόνου: Για κάθε εγγραφή χρόνου, το elorus θα δημιουργήσει μια γραμμή στο παραστατικό.
  • Μία ενιαία εγγραφή: Το elorus θα ομαδοποιήσει όλες τις εγγραφές χρόνου ανεξαρτήτως χρήστη και εργασίας και θα υπολογίσει το κόστος μαζικά.

Έως ημ/νία

Η επιλογή αυτή ρυθμίζει την Elorus να συμπεριλάβει όσα 'Έργα' έχουν ξεκινήσει μέχρι την ορισμένη ημερομηνία (και συμπεριλαμβανομένης αυτής. Στην παρακάτω εικόνα, θα τιμολογηθούν όλα τα 'Έργα που ξεκίνησαν μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου, 2019.

Τίτλος γραμμής

Το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσετε τι θα εμφανιστεί ως τίτλος σε κάθε γραμμή του παραστατικού που πρόκειται να δημιουργηθεί. Το πεδίο τίτλου θα προ-συμπληρωθεί από το Elorus αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες που έχετε εισάγει μέχρι τώρα. Στο επόμενο βήμα μπορείτε να τον αλλάξετε αν θέλετε.

Περιγραφή γραμμής

Από το πεδίο Περιγραφή γραμμής ορίζετε τι θα εμφανιστεί ως περιγραφή σε κάθε γραμμή του παραστατικού. Το πεδίο περιγραφής θα προ-συμπληρωθεί από το Elorus αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες που έχετε εισάγει μέχρι τώρα. Στο επόμενο βήμα μπορείτε να την αλλάξετε αν θέλετε.

Φόροι γραμμής

Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε ένα συντελεστή ΦΠΑ ή κάποιο φόρο σε κάθε γραμμή του παραστατικού. Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από έναν φόρους αν θέλετε και όλοι θα εφαρμοστούν σε κάθε γραμμή του εγγράφου που θα δημιουργηθεί.

Κάνοντας κλικ στο Επόμενο μεταφέρεστε στη σελίδα επεξεργασίας του τιμολογίου, από την οποία μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο τελικό έγγραφο.

Παραμετροποίηση τιμολογίου

Στο επόμενο βήμα μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε τις λεπτομέρειες των γραμμών ανάλογα με τις ανάγκες σας.  Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε κάποια γραμμή υπηρεσίας, μπορείτε να το κάνετε από το Χ στα δεξιά. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε νέες γραμμές στο παραστατικό από το κουμπί Προσθήκη νέου το οποίο βρίσκεται στο αριστερά-κάτω μέρος του πίνακα προϊόντων/υπηρεσιών.

Μόλις κάνετε Αποθήκευση ως Εκδόθηκε, το Elorus θα δημιουργήσει το σχετικό παραστατικό.

Τιμολόγηση πολλαπλών έργων πελάτη


Σε περίπτωση που σε κάποιον πελάτη υπάρχουν παραπάνω από ένα έργα, τότε μπορείτε να τα τιμολογήσετε όλα μαζί σε ένα παραστατικό μέσα από τη σελίδα της επαφής.

Από το μενού επαφές μπαίνετε στην επιθυμητή, κάνετε κλικ στο (...) και μετά στην επιλογή "Τιμολόγηση έργων πελάτη".

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε πώς θα εμφανιστούν τα δεδομένα στο τιμολόγιο.

Κάνοντας κλικ στο Επόμενο, θα μεταφερθείτε στη σελίδα επεξεργασίας του τιμολογίου από όπου μπορείτε οριστικοποιήσετε την εγγραφή. Αν για παράδειγμα, ο πελάτης έχει 5 έργα αλλά θέλετε να τιμολογήσετε το χρόνο μόνο των 3, μπορείτε να πατήσετε το Χ στην γραμμή των έργων που θέλετε να αφαιρεθούν από το έγγραφο.

Ιστορικό

Κάνετε κλικ στο κουμπί "... (περισσότερα) και ανοίξτε το ιστορικό για να έχετε πλήρη εικόνα των σχετικών με το έργο κινήσεών σας.

Αρχειοθέτηση έργων

Εφόσον έχετε προχωρήσει με την τιμολόγηση και το έργο έχει πλέον "κλείσει", δεν υπάρχει πλέον η αναγκαιότητα να διατηρείτε μία εγγραφή έργου στη λίστα σας. Ιδιάιτερα στην περίπτωση πολλαπλών έργων, θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη η λειτουργία της αρχειοθέτηση για να διατηρείτε τις λίστες σας καθαρές και να έχετε με μία ματιά εικόνα των έργων των οποίων η ολοκλήρωση εκκρεμεί.

Επί της ουσίας, ένα έργο εξακολουθεί να βρίσκεται στο σύστημα (δεν μπορεί να διαγραφεί για λόγους ακαιρεότητας δεδομένων), ωστόσο είναι διαχειρίσιμο από διαφορετική λίστα. Μεμονωμένα, μπορείτε να αρχειοθετήσετε ένα έργο ανπίγοντάς το "...-> Αρχειοθέτηση εγγραφής" (εικόνα άνω) Για να αρχειοθετήσετε μαζικά τα έργα που επιθυμείτε, επιλέξτε τα και συνεχίστε με "Ενέργειες-> Αρχειοθέτηση επιλεγμένων" (εικόνα κάτω).

Πλοηγηθείτε μεταξύ των λιστών ενεργών/αρχειοθετημένων έργων κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο από τα δύο κουμπιά στα δεξιά. Από τη λίστα των ανενεργών μπορείτε να επιλέξετε τις εγγραφές που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου και στη συνέχεια "Ενέργειες->  Ενεργοποίηση επιλεγμένων".
Εναλλακτικά, με άνοιγμα συγκεκριμένου έργου, επιλέγετε "...->Ενεργοποίηση εγγραφής"

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?