Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε "Λογαριασμοί-> Προσθήκη"

1) Επισύναψη απόδειξης

Το πιθανότερο είναι ότι έχετε παραλάβει μία απόδειξη ή τιμολόγιο για αγορά από προμηθευτή σας. Για να διευκολυνθείτε στην καταχώρηση των δεδομένων από την απόδειξη αυτή, προτείνουμε την επισύναψη στο πεδίο δεξιά, κάπως έτσι:

2) Προσθήκη προμηθευτή

Για να συνεχίσετε με την καταχώρηση των γραμμών του λογαριασμού, θα χρειαστεί να επιλέξετε τον προμηθευτή σας. Πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος, θα εμφανιστεί λίστα με τα σχετικά ονόματα για να επιλέξετε. Εάν δεν υπάρχει ο προμηθευτής, μπορείτε να επιλέξετε "Προσθήκη προμηθευτή" και να περάσετε τη νέα σας επαφή επί τόπου.

3) Αριθμός

Στο πεδίο μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό αναφοράς για το παραστατικό, σύμφωνα με τον κωδικό που σας έχει εκδόσει ο προμηθευτής.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αριθμός αυτός δεν προκείπτει σειριακά εντός της εφαρμογής, επομένως θα μπορούσε να εμφανιστεί δεύτερη φορά εάν ο προμηθευτής/οι προμηθευτές σας έχουν εκδόσει αποδείξεις/τιμολόγια με τον ίδιο αριθμό.

4) Ημερομηνία έκδοσης

Στη συνέχεια, ορίζετε την ημερομηνία του λογαριασμού και μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε ή να την πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο.

5) Ημερομηνία εξόφλησης

Εάν ο προμηθευτής σας σας έχει ορίσει κάποια ημερομηνία εξόφλησης, μπορείτε να τη συμπεριλάβετε σε αυτό το πεδίο. 

Η επιλογή μπορεί να γίνει τόσο με ορισμό της ημερομηνίας, όσο και με εισαγωγή του ορίου εξόφλησης, για παράδειγμα 10 ημέρες εφόσον πρέπει να εξοφληθεί εντός 10 ημερών από την έκδοση: η εφαρμογή θα υπολογίσει την ημερομηνία εξόφλησης. 

Όταν η ημερομηνία αυτή παρέλθει, ο λογαριασμός θα αλλάξει κατάσταση σε "Ληξιπρόθεσμο" και θα εμφανιστούν οι ανάλογες ειδοποιήσεις εντός της εφαρμογής.

6) Γραμμές λογαριασμού

Ο λογαριασμός αποτελείται από γραμμές που συμπεριλαμβάνουν τα προϊόντα/υπηρεσίες, τις τιμές και την ποσότητα. Επιπλέον, ΦΠΑ και εκπτώσεις καταχωρούνται εδώ.

Για να έχετε ολοκληρωμένο έλεγχο μέσω των εργαλείων αναφοράς της Elorus, προσφέρεται η δυνατότητα εισαγωγής της "Κατηγορίας εξόδων" στην οποία ανήκει η αγορά (όπως λειτουργικά, αναλώσιμα κά).

Tip Eάν ο λογαριασμός δε σχετίζεται με την αποθήκη, μπορείτε να περάσετε το συνολικό κόστος ως ένα ενιαίο σύνολο, στην ίδια γραμμή.

Εφόσον το προϊόν/τα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι καταχωρημένα στην "αποθήκη", με πληκτρολόγηση των πρώτων γραμμάτων του προϊόντος/υπηρεσίας θα συμπληρωθεί ολόκληρη η γραμμή με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Μπορείτε απλά να επιλέξετε την ανάλογη ποσότητα.

Προχωρώντας με την κίνηση αυτή, εξασφαλίζετε ότι θα γίνουν και οι σχετικές μεταβολές αποθέματος.

7) Επιλογή κατηγοριοποίησης

Εάν έχετε δημιουργήσει κατηγοριοποιήσεις για τους λογαριασμούς σας, μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές ώστε να παρακολουθείτε κάθε τιμολόγιο που δημιουργείτε. Κάτω από τον πίνακα προϊόντων / υπηρεσιών, θα δείτε το πεδίο επιλογής κατηγοριοποίησης.

8) Αποθήκευση λογαριασμού

Όταν έχουν περαστεί τα στοιχεία στο παραστατικό, είστε έτοιμοι να αποθηκεύσετε τόσο σε μορφή "Προσχέδιο" όσο και να προχωρήσετε σε "Έκδοση". Επιλέγετε την αντίστοιχη κατάσταση στο κουμπί αριστερά και επιλέγετε "Αποθήκευση".

  • Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε και να συνεχίσετε με την καταχώρηση επόμενου λογαριασμού μπορείτε να επιλέξετε "Αποθήκευση και προσθήκη νέου"
  • Εφόσον θέλετε απλώς να εφαρμόσετε τις έως τώρα αλλαγές, συνεχίζοντας να καταγράφετε τα στοιχεία, με την επιλογή "Εφαρμογή αλλαγών" θα γίνει η αποθήκευση και εσείς θα παραμείνετε στη σελίδα αυτή.

Εάν προσθέσετε κάποια είσπραξη, τότε η κατάσταση του παραστατικού αλλάζει σε μερικώς εξοφλημένο ή εξοφλημένο ανάλογα με το ποσό που εισπράξατε (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εισπράξεις και τις πληρωμές δείτε το σχετικό άρθρο).

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?