Μία πρόταση πώλησης ή ανάληψης εργασίας, την οποία προωθείτε σε πελάτη σας, μπορεί να καταχωρηθεί στην εφαρμογή ως "Προσφορά. Η λειτουργία παρέχει τα εργαλεία που χρειάζεστε για να λάβετε έγκριση απο τον πελάτη και να δημιουργήσετε απευθείας το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης. 

Η αποδοχή/απόρριψη της πρότασης μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον πελάτη: μόνη προϋπόθεση η πρόσβαση του πελάτη στο πόρταλ πελατών. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται με εγγραφή του πελάτη, σε ακολουθία αποστολής πρόσκλησης στο email του από εσάς. 

Πρόλα αυτά, ακόμα και αν δε γίνει το παραπάνω -έστω ότι ο πελάτης απαντάει στο email ότι προχωρήσει με την πρότασή σας, μπορείτε να μαρκάρετε χειροκίνητα την προσφορά με "Αποδοχή" (ή "Απόρριψη" εάν η απάντηση είναι αρνητική). Μπορείτε να εφαρμόσετε τις ενέργειες αυτές και μαζικά.

Οι γραμμές της προσφοράς ταυτίζονται με αυτές του τιμολογίου: έτσι, κατά τη μετατροπή δε θα χρειαστεί να γίνει εκ νέου καταχώρηση των προϊόντων, τιμών ή φόρων που έχετε συμπεριλάβει, ενώ είστε ήδη ανεξάρτητος χρήστης της λειτουργικότητας αν έχετε χρησιμοποιήσει το μενού "Πωλήσεις" για έκδοση των τιμολογίων σας.

Σχετικά άρθρα:


Did this answer your question?