Πώληση μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών, η οποία βασίζεται στη συμφωνία των συμβαλλόμενων μελών (πωλητή και αγοραστή). Συχνά, η συμφωνία αυτή αποτυπώνεται γραπτά- σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει η νομική υποχρέωση να συνοδεύεται η πώληση από το αντίστοιχο έγγραφο.  

Σε πλήθος κλάδων ελεύθερων επαγγελματιών, το έγγραφο αυτό, που θα συνοδεύσει την πώληση και θα παραδοθεί στον πελάτη, είναι ένα τιμολόγιο (τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο αγαθών και πολλές άλλες κατηγορίες παραστατικού πώλησης).

Στην εφαρμογή, επιλέγοντας "Πωλήσεις", μπορείτε να κάνετε έκδοση κάθε τέτοιου τύπου παραστατικού, καταγράφοντας άμεσα τη συναλλαγή στην καρτέλα του πελάτη, για να έχετε πλήρη εικόνα του τι οφείλει.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι φυσικά ο μόνος τρόπος καταγραφής της πώλησής σας εντός της εφαρμογής. Μπορείτε να δημιουγήσετε παραστατικά, με ελάχιστα κλικς, βάσει αποδοχής προσφοράς από πελάτη σας, με τιμολόγηση ωρών καταγεγραμένων σε project (έργο), ακόμα και αυτομάτως, από το σύστημα, με την εντολή της "επαναλαμβανόμενης πώλησης" (εάν για παράδειγμα χρεώνετε για μία υπηρεσία τον πελάτη σας βάσει συνδρομής).

Αποτέλεσμα όλων αυτών των καταγραφών, πέρα από ενημέρωση της καρτέλας πελάτη, είναι να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικές με τα παραστατικά, όπως όταν έπεται λήξη προθεσμίας πληρωμής, να βλέπετε τα αποτελέσματα των πωλήσεων σας μέσω σχετικών αναφορών αλλά και να αξιολογήσετε τη γενικότερη εικόνα των οικονομικών σας.

Αντίστοιχα, τα παραστατικά στα οποία καταγράφεται πίστωση προς τον πελάτη, αποτελεούν επίσης παραστατικά πώλησης, συγκεκριμένα πιστωτικά (παραστατικά) πώλησης και διαθέτουν σχετική λειτουργία εντός της εφαρμογής. Διαβάσετε σχετικά.
Τα χρεωστικά και πιστωτικά παραστατικά, συνεισφέρουν από κοινού στην αναφορά Πωλήσεων λεπτομερής, η οπία στο τέλος της εκάστοτε περιόδου συνοψίζει τις κινήσεις, εμφανίζοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Εκμεταλλευτείτε την τιμολόγηση μέσα από την elorus για έκδοση κάθε τύπου παραστατικού πώλησης, δημιουργία σειρών αρίθμησης, εξατομίκευσης εμφάνισης μέσω των προτύπων και ευελιξία στην εισαγωγή φόρων ανά πελάτη και προϊόν. Οι αναφορές

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?