Μπορείτε να κάνετε χρήση του μενού "Χρόνος" για να δημιουργήσετε νέες εγγραφές χρόνου, όπως συζητήθηκε και στην προσθήκη εγγραφών χρόνου. Επίσης, είναι το μενού από το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε και δημιουργήσετε νέο timesheet.

Η απεικόνιση 'Λίστες' των εγγραφών χρόνου είναι μία από τις κεντρικές λειτουργίες το σχετικού μενού. Κάθε εβδομάδα που επιλέγεται "δημιουργεί" την αντίστοιχη λίστα. Το βέλος δείχνει κάθε στιγμή ποιά είναι η εβδομάδα που εμφανίζεται, ενώ μπορείτε να ναυπηγηθείτε μεταξύ των διαφορετικών λιστών με τις εντολές προηγούμενες/επόμενες εβδομάδες. Το κουμπί 'επαναφορά' θα σας ξαναπάει στην εβδομάδα που είχατε ξεκινήσει να επιβλέπετε/διορθώνετε.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε και να επιλέξετε την ημερομηνία από το ημερολόγιο στα αριστερά, η οποία θα σας μεταφέρει στην ημερομηνία που τη συμπεριλαμβάνει (Δευτέρα έως Κυριακή)

Οι εγγραφές χρόνου παρουσιάζονται με λίστες ανά ημερομηνία, και δευτερευόντως ανά εργασία. Κάθε γραμμή αποτελείται από την εργασία, το έργο στο οποίο ανήκει, τη διάρκειά της και φυσικά πληροφόρηση για την κατάσταση πληρωμής της (μπλε-αν έχει ήδη χρεωθεί, κόκκινη-εάν διατίθεται για χρέωση ή γκρι αν αποτελεί μη χρεώσιμη καταγραφή χρόνου). 

Παρακαλώ σημειώστε, πως, για να μπορεί να τιμολογηθεί, μία εγγραφή χρόνου πρέπει να έχει καταχωρηθεί για κάποιο χρεώσιμο έργο.
Η επιλογή έργου, καθώς κι εργασίας, μπορεί να γίνει και σε αυτό το στάδιο, εάν δεν έχει προηγηθεί (πχ λόγω live καταγραφής χρόνου στην έναρξη της οποίας εκ παραδρομής δεν έγινε σωστά η επιλογή αυτή).

Πέρα από την πληροφορία που ήδη υπάρχει, οι γραμμές των εγγραφών χρόνου παρέχουν μία σειρά από εργαλεία, με τα οποία μπορείτε να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Καταγραφή (live) επιπρόσθετου χρόνου σε μία υπάρχουσα εγγγραφή, με τη βοήθεια του "Play". 

2. Επεξεργασία με κλικ στο "μολυβάκι". Εκεί, μπορείτε να αλλάξετε χρήστη, να προσθέσετε χειροκίνητα χρόνο ακόμα και να επιλέξετε διαφορετικό έργο ή εργασία. Στο παράδειγμα, υπάρχει ήδη η περιγραφή "Τηλεφωνικές διευκρινίσεις" και με την επεξεργασία συμπληρώνεται η παρένθεση (Outbound call) Η επιλογή δε διατίθεται για εγγραφές που έχουν ήδη τιμολογηθεί. 

3. Εάν μία εγγραφή θεωρείτε ότι δημιουργήθηκε εκ παραδρομής, μπορείτε να προχωρήσετε σε διαγραφή της με ένα κλικ στο κουμπί κόκκινος κάδος, μπορείτε να προχωρήσετε σε μόνιμη διαγραφή της από το σύστημα. Η επιλογή δε διατίθεται για εγγραφές που έχουν ήδη τιμολογηθεί.

4. Οι τρεις τελευταίες "..." δίνουν την επιλογή επιστροφής μίας τιμολογημένης εγγραφής χρόνου ως μη χρεωμένη. Αυτό επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε εκ νέου την εγγραφή σε επόμενη τιμολόγηση του ίδιου έργου, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το τιμολόγιο που έχετε ήδη εκδόσει.


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?