Με τη βοήθεια του elorus μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτέλεση των έργων που η επιχείρησή σας έχει αναλάβει. Όποιοι κι αν είναι οι στόχοι σας, το elorus σας βοηθάει να παρακολουθήσετε το χρόνο που έχετε ξοδεύσει σε ένα πρόγραμμα, να καταχωρήσετε σχετικά έξοδα και αν πρόκειται για έργο που εκτελείτε για πελάτη, να τιμολογήσετε με λίγα μόνο κλικς την εργασία τη δική σας και των συνεργατών σας

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να προσθέσετε τα Έργα σας εντός του σχετικού μενού, απευθείας στο όνομα του πελάτη σας και να μοιραστείτε μαζί του την πρόοδο που έχει γίνει μέσω του πόρταλ πελατών. 

Μπορείτε να αναλάβετε το Έργο σε μία συγκεκριμένη, προσυμφωνημένη τιμή. Ωστόσο, με το elorus έχετε δυνατότητα να σετάρετε χρέωση ανά ώρα, η οποία θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες καταγραφής χρόνου στο elorus. οργανώστε σε 'Εργασίες' και δώστε πρόσβαση στα μέλη της ομάδας σας (χρήστες). Έτσι, θα μπορέσετε να έχετε περαιτέρω έλεγχο στην πρόοδό σας, παρατηρώντας παράλληλα τι χρειάζεται περισσότερο χρόνο και πόσο έχει συνεισφέρει το κάθε μέλος της ομάδας σας. Με το που θα ξεκινήσετε να εργάζεστε πάνω σε ένα έργο, τα αντίστοιχα στατιστικά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην καρτέλα του έργου (συνοπτική αναφορά). 

Όπως και αν είναι η συνθήκη χρέωσης, ο διαχωρισμός σε εργασίες και ο αριθμός των ατόμων που συνεργάζονται στο έργο, μπορείτε να συμπεριλάβετε Έξοδα και να δείτε ποιά τα επιπρόσθετα κόστη. Εάν μάλιστα πρόκειται για έργο που έχετε αναλάβει για λογαριασμό πελάτη, θα μπορέσετε και να χρεώσετε τα έξοδα αυτά στην τιμολόγηση του έργου. 


H τιμολόγηση έργου προσφέρεται μέσα από τη σελίδα του. Ξεκινήστε με το πάτημα του κουμπιού τιμολόγησης εντός του έργου και το σύστημα θα εντοπίσει διαθέσιμες εγγραφές χρόνου και έξοδα προς χρέωση. Το μόνο που θα χρειαστεί να αποφασίσετε είναι ο τρόπος εμφάνισης των παραπάνω στο τιμολόγιό σας. Για όσα δεν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε, μπορείτε απλώς να απεπιλέξετε.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?