Μέσα από το Elorus, έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε προφορές προς τους πελάτες. σας (παρόμοια διαδικασία και με τα παραστατικά πωλήσεων). Επιπλέον, έχετε επιλογές διαχείρισης που σε ένα μέρος τους ταυτίζονται με αυτές άλλων λειτουργιών.

Πέρα όμως από το βασικό ρόλο του εγγράφου, ο οποίος είναι η δημιουργία πρότασης συνεργασίας/πώλησης σε πελάτη σας, ως λειτουργία στην Elorus παρέχει τα εργαλεία που θα την αξοποιήσουν πλήρως. Παρακάτω, θα βρείτε αναλυτικές οδηγόες για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η αποδοχή ή απόρριψη προσφοράς από πελάτη. Επιπλέον δίνονται και η απαραίτητες πληροφορίες για την εξαγωγή (δημιουργία) παραστατικού πώλησης αξιοποιώντας τα δεδομένα της προσφοράς.

Λειτουργικότητες

Οι προσφορές έχουν επιπλέον λειτουργικότητες τις οποίες και θα αναλύσουμε στο συγκεκριμένο άρθρο.

Αποδοχή/Απόρριψη προσφορών (Χειροκίνητα)

Μέσα από τη σελίδα προβολής κάθε προσφοράς έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε εάν ο πελάτης αποδέχτηκε ή απέρριψε την εκάστοτε προσφορά. Από το κουμπί (...), εφόσον η προσφορά είναι σε κατάσταση "Eκδόθηκε", μπορείτε να επιλέξετε "Αποδοχή ή "Απόρριψη".

Οnline αποδοχή / απόρριψη προσφοράς

Μέσα από το client portal αλλά και το μόνιμο σύνδεσμο (permalink) της κάθε προσφοράς, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να την απορρίψει ή να την αποδεχτεί.

Εφόσον, κάνει κλικ στην προσφορά που τον ενδιαφέρει μέσα από το client portal ή στο link που του στείλατε με email, θα δεί στο πάνω μέρος της οθόνη του της παρακάτω επιλογές:

  • Κάνοντας ο πελάτης κλικ στο "Αποδοχή", εφόσον συμφωνεί με την προσφορά, εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο καλείται, προαιρετικά, να αφήσει ένα σχόλιο (π.χ. παράδοση σε 15 ημέρες).

Μόλις κάνει κλικ στο "Αποδοχή" η κατάσταση της προσφοράς θα αλλάξει σε "Αποδεκτή" και θα λάβετε email ότι "Ο πελάτης αποδέχτηκε την προσφορά Προσφορά #0000000008. Το σχόλιο ήταν: Παράδοση σε 15 ημέρες"

Επίσης, στη λίστα των προσφορών θα διαπιστώσετε ότι η κατάσταση της προσφοράς έχει αλλάξει.

Από εκεί και πέρα, είστε σε θέση μέσα από το λογαριασμό σας να κάνετε "Δημιουργία παραστατικού" και να προχωρήσετε με την πώληση κανονικά. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει γνώμη, ενώ προηγουμένως την είχε αποδεχτεί, μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση της προσφοράς σε "Απορρίφθηκε" μέσα από τη σελίδα προβολής της και την επιλογή (...), κάνοντας κλικ στο "Απόρριψη".

Σημείωση: Αν ο πελάτης κάνει απόρριψη της προσφοράς από το client portal, αλλάζει άμεσα η κατάσταση της προσφοράς σε "Απορρίφθηκε" ενώ ταυτόχρονα λαμβάνετε ειδοποίηση email για την ενέργεια αυτή μαζί με τα προαιρετικά σχόλια του πελάτη. Επίσης, παρατηρήστε ότι το κουμπί "Δημιουργία παραστατικού" έχει απενεργοποιηθεί:

Και σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε αν ο πελάτης αλλάξει γνώμη, να αλλάξετε την κατάσταση της προσφοράς σε "Αποδεκτή". Κάνοντας κλικ στο κουμπί (...) και επιλέγοντας "Αποδοχή" μέσα από τη σελίδα προβολής της προσφοράς.


Τέλος, αν επιθυμείτε να αλλάξετε την κατάσταση της προσφορά σε "Εκδόθηκε" μπορείτε μέσα από την επιλογή (...) να κάνετε κλικ στο "Επανέκδοση".

Τιμολόγηση προσφορών

Αυτόματη Τιμολόγηση Αποδεκτών Προσφορών

Από το μενού Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις εφαρμογής μπορείτε να επιλέξετε αν θα δημιουργούνται τα προσχέδια παραστατικά κάθε φορά που κάποιος πελάτης αποδέχεται μια προσφορά online.

Τιμολόγηση προσφοράς

Εφόσον μια προσφορά βρίσκεται σε κατάσταση "Εκδόθηκε", σημαίνει ότι είναι επίσημη και έτοιμη να την αποστείλετε στον πελάτη σας. Όταν ο πελάτης συμφωνήσει με την προσφορά αυτή, έχετε τη δυνατότητα να τη μετατρέψετε σε τιμολόγιο. Πατώντας " ... (Περισσότερα)-> Δημιουργία παραστατικού" από τη σελίδα προβολής της προσφοράς, το Elorus θα δημιουργήσει αυτόματα το αντίστοιχο παραστατικό.

Ο τύπος παραστατικού που θα δημιουργήσει αυτόματα το σύστημα, θα είναι αυτός που έχει οριστεί ως "προεπιλογή" στο μενού "Τύποι εγγράφων" για τα χρεωστικά παραστατικά. Το παραστατικό που δημιούργησε το σύστημα βρίσκεται σε προσχέδια μορφή ώστε να μπορείτε να κάνετε "Επεξεργασία" και να αλλάξετε οποιοδήποτε πεδίο κρίνεται απαραίτητο.

Τέλος, παρατηρήστε ότι μαζί με τα στοιχεία δημιουργίας παραστατικού, εμφανίζεται ο σύνδεσμος "Η προσφορά έχει τιμολογηθεί". Με ένα κλικ ανοίγετε το παραστατικό πώλησης που προήλθε από την προσφορά.

Μαζική τιμολόγηση προσφορών

Εάν η αποστολή προσφοράς πριν την τιμολόγηση είναι πιο συστηματική, εξυπηρετεί η τιμολόγηση μαζικά των αποδεκτών προσφορών (που δεν έχουν τιμολογηθεί). 

Όπως φαίνεται στην εικόνα, μπορείτε από τη λίστα των προσφορών, από το αντίστοιχο μενού (Προσφορές) να εμφανίσετε τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να προχωρήσετε στην τιμολόγηση μαζικά.

Στο παραπάνω  παραπάνω, βλέπουμε συνολικά τρεις προσφορές με ένδειξη "Αποδεκτή". Ωστόσο, παρατηρείται ότι σε μία από αυτές, υπάρχει καταγραφή στη στήλη "σχετικό παραστατικό". Με άλλα λόγια, έχει τιμολογηθεί, οπότε επιλέγονται οι λοιπές δύο και στη συνέχεια η εντολή "Ενέργειες-> Τιμολόγηση επιλεγμένων".

Σημείωση:

Τα παραστατικά που δημιουργούνται αυτόματα μέσω του μενού των προσφορών, τα βρίσκετε στο μενού "Πωλήσεις". Επίσης, χρησιμοποιώντας το μενού των προσφορών μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε Δελτία Αποστολής & Προτιμολόγια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?