Στην εφαρμογή, μπορείτε να έχετε έως και 100 χρήστες, μαζί με το διαχειριστή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπεριλάβετε τους επιπλέον χρήστες που θα χρειαστείτε στο πλάνο συνδρομής σας από τη σχετική μπάρα, στο μενού "Ρυθμίσεις-> Συνδρομή" . 

Έτσι, το προσωπικό ή ο λογιστής σας θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του οργανισμού χωρίς να χρειάζεται να ανταλλάσσετε με email τα παραστατικά ή να μεσολαβούν τυπωμένα έγγραφα. Επίσης, θα μπορεί το προσωπικό να εκτελεί εργασίες και να έχει πρόσβαση σε δεδομένα από συγκεκριμένους μόνο πελάτες.

Για να διαχειριστείτε τους χρήστες του λογαριασμού της εταιρείας σας θα πρέπει από το κεντρικό μενού επιλέγετε "Ρυθμίσεις -> Χρήστες & Ρόλοι".

Η σελίδα διαχείρισης χρηστών φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα και από εκεί μπορείτε:

  • Να προσκαλέσετε νέους χρήστες στον οργανισμό.
  • Να αλλάξετε τους ρόλους κάθε χρήστη καθώς και τους ρόλους που θα αναλάβουν οι νέοι χρήστες όταν αποδεχτούν τις προσκλήσεις.
  • Να διαγράψετε υφιστάμενους χρήστες ή προσκλήσεις.

Προκαθορισμένοι ρόλοι

Η εφαρμογή υποστηρίζει τρεις βασικούς ρόλους χρηστών, το "διαχειριστή", το "προσωπικό" και τον ρόλο του "συνεργάτη".

  • Οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στα δεδομένα του λογαριασμού. 
  • Το προσωπικό δεν έχει καθόλου πρόσβαση στη διαχείριση χρηστών - δεν μπορεί να προσθαφαιρέσει χρήστες από το λογαριασμό ούτε να αλλάξει τους ρόλους που έχουν οι υφιστάμενοι χρήστες, στα πλάνα συνδρομής - δεν μπορεί να ανανεώσει / τροποποιήσει την τρέχουσα συνδρομή του οργανισμού, ούτε να δει το ιστορικό πληρωμών και στις ρυθμίσεις οργανισμού - δεν μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις της εταιρείας (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας ή επιλεγμένα πρότυπα) παρά μόνο τις ρυθμίσεις που αφορούν στον προσωπικό του λογαριασμό (ζώνη ώρας, γλώσσα εφαρμογής, προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κλπ). 
  • Τέλος, οι συνεργάτες έχουν δικαίωμα μόνο να δουν τα δεδομένα του εκάστοτε λογαριασμού, καθώς δεν τους επιτρέπεται να επεξεργαστούν ή να δημιουργήσουν νέες εγγραφές και να διαχειριστούν τους χρήστες ή τις ρυθμίσεις του οργανισμού.

Σημαντικές σημειώσεις

> Κάθε οργανισμός θα πρέπει να έχει ένα τουλάχιστον ενεργό χρήστη με το ρόλο του διαχειριστή.
> Οι προκαθορισμένοι ρόλοι δεν αλλάζουν ως προς τα δικαιώματα.

Προσαρμοσμένοι (custom) ρόλοι

Στο Elorus μπορείτε να ορίσετε εσείς το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη δημιουργώντας το αντίστοιχο ρόλο. Αυτό θα σας επιτρέψει να περιορίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα μενού και ενέργειες για κάποιους χρήστες σας. Δείτε το σχετικό μας άρθρο για οδηγίες. Εάν, επιθυμείτε να αλλάξετε ρόλο ενός ή περισσότερων χρηστών από κάποιο προκαθορισμένο σε προσαρμοσμένο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δημιουργήσετε το ρόλο-θα είναι διαθέσιμος στους χρήστες σας κατά την επεξεργασία.

Προσθήκη νέων χρηστών

Για να προσθέσετε ένα νέο χρήστη θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Πρόσκληση χρήστη" που βρίσκεται στο μενού Ρυθμίσεις -> Χρήστες & Ρόλοι.

Εκεί σας ζητείται:

  • Το email του χρήστη
  • Να δηλώσετε το ρόλο του στον οργανισμό σας.
  • Να ορίσετε σε ποιες επαφές θα έχει πρόσβαση αν δεν επιθυμείτε να βλέπει τις κινήσεις όλων των επαφών, ενεργοποιώντας την επιλογή "Περιορισμένη πρόσβαση επαφών".  Στο πεδίο που θα ανοίξει πληκτρολογείτε τις επαφές που επιθυμείτε να του αναθέσετε.
  • Την ωριαία χρέωση που επιθυμείτε. Η επιλογή αυτή αφορά τη λειτουργία Οργάνωσης χρόνου, επομένως αν δεν τη χρησιμοποιείτε δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε κάτι εδώ.

Τέλος, κάνετε κλικ στο "Αποστολή πρόσκλησης".

Το Elorus θα στείλει μια πρόσκληση στο email του χρήστη και εάν αυτός την αποδεχθεί, τότε θα προστεθεί στη λίστα με τους υφιστάμενους χρήστες και θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Ανεξάρτητα από το πλάνο συνδρομής στο οποίο ανήκετε μπορείτε να στείλετε απεριόριστες προσκλήσεις σε υποψήφιους χρήστες. Δεδομένου όμως ότι τα περισσότερα πλάνα έχουν ανώτατο όριο στον επιτρεπτό αριθμό χρηστών, σε περίπτωση που έχετε φτάσει το όριο οι προσκλήσεις δεν θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές εως ότου αναβαθμίσετε τη συνδρομή σας ή διαγράψετε κάποιους άλλους χρήστες από τη λίστα σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να στείλετε μέχρι 50 προσκλήσεις προς χρήστες. Σε περίπτωση που χρειαστεί να ξεπεράσετε αυτό το όριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης για να το αυξήσουμε.

Διαγραφή & επεξεργασία χρήστη

Για να διαγράψετε έναν χρήστη θα πρέπει από τη σελίδα χρηστών να κάνετε κλικ στο Διαγραφή. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το ρόλο του ή να περιορίσετε την πρόσβασή του σε συγκεκριμένες επαφές μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Επεξεργασία".

Σημαντικό

Σε περιπτώσεις που ο οργανισμός σας, υποβαθμιστεί σε κάποιο πλάνο στο οποίο υπάρχει συγκεκριμένο όριο χρηστών, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να απενεργοποιηθούν κάποιοι χρήστες.

Παράδειγμα 1

Έστω ότι ένας οργανισμός βρίσκεται στο Professional με 3 χρήστες, ένα με το ρόλο του "διαχειριστή" και 2 με το ρόλο "προσωπικό". Αν ο διαχειριστής επιλέξει να γίνει υποβάθμιση του πλάνου σας για τον επόμενο κύκλο χρέωσης στο Basic (πχ για 1 μήνα), το οποίο έχει όριο χρηστών τους 2 θα συμβεί το εξής αυτόματα: Θα παραμείνουν ενεργοί ο διαχειριστής και ο παλαιότερος σε δημιουργία χρήστης "προσωπικό", ενώ ο πιο πρόφατος θα απενεργοποιηθεί και δεν θα έχει πρόσβαση στον οργανισμό.

 Παράδειγμα 2

Έστω ότι ένας οργανισμός βρίσκεται στο Basic πλάνο με 2 χρήστες διαχειριστές και για κάποιο λόγο δεν ανανεώνεται η συνδρομή, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί στο δωρεάν πλάνο. Το δωρεάν πλάνο επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα χρήστη και αυτός που θα παραμείνει ενεργός στην προκειμένη είναι ο διαχειριστής που δημιουργήθηκε πρώτος.

Σε κάθε περίπτωση, για να ενεργοποιηθούν εκ νέου οι χρήστες, θα χρειαστεί να γίνει αναβάθμιση σε κάποιο επί πληρωμή πλάνο με το αντίστοιχο όριο χρηστών. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής θα πρέπει από το μενού "Χρήστες & Ρόλοι" να ενεργοποιήσει χειροκίνητα αυτούς που είχαν απενεργοποιηθεί κάνοντας επεξεργασία και δηλώνοντας "Ενεργός" από το σχετικό πεδίο του εκάστοτε χρήστη.

Σχετικά άρθραDid this answer your question?