Στην εφαρμογή, μπορείτε να έχετε έως και 100 χρήστες, οι οποίοι εισέρχονται με τα δικά τους στοιχεία πρόσβασης και μπορούν να έχουν την πρόσβαση που εσείς τους δίνετε στον οργανισμό σας. 

Έτσι, το προσωπικό ή ο λογιστής σας θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του οργανισμού χωρίς να χρειάζεται να ανταλλάσσετε με email τα παραστατικά ή να μεσολαβούν τυπωμένα έγγραφα. Τα μέλη της ομάδας σας θα μπορούν να εκτελούν ανά πάσα στιγμή τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, ενώ εσείς γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή με ποιό τρόπο ο καθένας έχει συμβάλει στην ομάδα και τα έργα σας: ποιές ενέργειες έχει εκτελέσει αλλά πόσο χρόνο, τιμολογήσιμο ή μη, έχει καταγράψει.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπεριλάβετε τους επιπλέον χρήστες που θα χρειαστείτε στο πλάνο συνδρομής σας από τη σχετική μπάρα, στο μενού "Ρυθμίσεις-> Συνδρομή". Στη συνέχεια, θα μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες του λογαριασμού της εταιρείας σας, επιλέγοντας "Ρυθμίσεις -> Χρήστες & Ρόλοι" στο κεντρικό μενού.

Η σελίδα διαχείρισης χρηστών φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα και από εκεί μπορείτε:

 • Να προσκαλέσετε νέους χρήστες στον οργανισμό.
 • Να αλλάξετε τους ρόλους κάθε χρήστη καθώς και τους ρόλους που θα αναλάβουν οι νέοι χρήστες όταν αποδεχτούν τις προσκλήσεις.
 • Να διαγράψετε υφιστάμενους χρήστες ή προσκλήσεις.

Ρόλοι: Προκαθορισμένοι ή Προσαρμοσμένοι

Η εφαρμογή διαθέτει τρεις βασικούς ρόλους χρηστών, το "διαχειριστή", το "προσωπικό" και τον ρόλο του "συνεργάτη". Οι ρόλοι αυτοί έχουν τα παρακάτω προκαθορισμένα δικαιώματα, τα οποία δεν τροποποιούνται:

 • Οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στα δεδομένα του λογαριασμού. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να υπάρχει έστω και ένας ενεργός χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή στην εφαρμογή.
 • Το προσωπικό δεν έχει καθόλου πρόσβαση στη διαχείριση χρηστών - δεν μπορεί να προσθαφαιρέσει χρήστες από το λογαριασμό ούτε να αλλάξει τους ρόλους που έχουν οι υφιστάμενοι χρήστες, στα πλάνα συνδρομής - δεν μπορεί να ανανεώσει / τροποποιήσει την τρέχουσα συνδρομή του οργανισμού, ούτε να δει το ιστορικό πληρωμών και στις ρυθμίσεις οργανισμού - δεν μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις της εταιρείας (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας ή επιλεγμένα πρότυπα) παρά μόνο τις ρυθμίσεις που αφορούν στον προσωπικό του λογαριασμό (ζώνη ώρας, γλώσσα εφαρμογής, προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κλπ). 
 • Τέλος, οι συνεργάτες έχουν δικαίωμα μόνο να δουν τα δεδομένα του εκάστοτε λογαριασμού, καθώς δεν τους επιτρέπεται να επεξεργαστούν ή να δημιουργήσουν νέες εγγραφές και να διαχειριστούν τους χρήστες ή τις ρυθμίσεις του οργανισμού.

Ωστόσο, το Elorus σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε εσείς το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη, μέσω των προσαρμοσμένων ρόλων. Αυτό θα σας επιτρέψει να καθορίσετε εσείς σε ποιές λειτουργίες της εφαρμογής θα μπορέσει να εκτελέσει ενέργειες αλλά και σε ποιές από τις ενέργειες αυτές θα έχει δικαιώματα. Δείτε το σχετικό μας άρθρο για οδηγίες. 

Tip! Μπορείτε να αλλάξετε το ρόλο των χρηστών ανά πασα στιγμή, με επεξεργασία. Εάν πρόκειται για αλλαγή σε προσαρμοσμένο ρόλο, πρώτα θα δημιουργήσετε το ρόλο και στη συνέχεια θα διετεθεί προς επιλογή.

Προσθήκη νέων χρηστών

Για να προσθέσετε ένα νέο χρήστη θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Πρόσκληση χρήστη" που βρίσκεται στο μενού Ρυθμίσεις -> Χρήστες & Ρόλοι.

Εκεί σας ζητείται:

 • Το email του χρήστη
 • Να δηλώσετε το ρόλο του στον οργανισμό σας (Προκαθορισμένο ή custom).

Επιπλέον, έχετε δυνατότητα 

 • Να ενεργοποιήσετε την "Περιορισμένη πρόσβαση επαφών", δηλαδή να ορίσετε ποιές θα οι επαφές στις οποίες θα μπορεί να έχει πρόσβαση, αναφορικά με Πωλήσεις, Έξοδα, Έργα, κά αποκλύοντας όλες τις υπόλοιπες. Διαβάσετε περισσότερα.. Εφόσον πρόκειται για διαχειριστή, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εντολή αυτή.
 • Την ωριαία χρέωση που επιθυμείτε. Η επιλογή αυτή αφορά τις λειτουργίες Έργα και Χρόνος, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να τιμολογήσετε ένα έργο βάσει αμοιβής χρήστη ανά ώρα. 

Τέλος, κάνετε κλικ στο "Αποστολή πρόσκλησης".

Το Elorus θα στείλει μια πρόσκληση στο email του χρήστη και εάν αυτός την αποδεχθεί, τότε θα προστεθεί στη λίστα με τους υφιστάμενους χρήστες και θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Ανεξάρτητα από το πλάνο συνδρομής στο οποίο ανήκετε μπορείτε να στείλετε απεριόριστες προσκλήσεις σε υποψήφιους χρήστες. Σε περίπτωση που έχετε φτάσει το όριο, οι προσκλήσεις δεν θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές έως ότου προσθέσετε χρήστες από τη σελίδα της συνδρομής σας ή διαγράψετε/απενεργοποιήσετε κάποιους άλλους χρήστες από τη λίστα σας.

Διαχείριση χρηστών (Επεξεργασία/Διαγραφή)

Η δυνατότητα της διαγραφής διατίθεται εντός της σελίδας προβολής χρηστών (Ρυθμίσεις-> Χρήστες και Ρόλοι). Με την ενέργεια αυτή, οι χρήστες θα παύσουν να μετρούν στο όριο χρηστών της συνδρομής σας, χωρίς να υπάρχει κάποια επίπτωση στις καταχωρήσεις που έχουν γίνει από αυτούς.

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το ρόλο του, να περιορίσετε την πρόσβασή του σε συγκεκριμένες επαφές ή και να αλλάξετε τη χρονοχρέωσή του, κά) μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Επεξεργασία" και να προχωρήσετε ως εξής:

 • Αλλαγή ρόλου:

Ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα στην περίπτωση των προσαρμοσμένων ρόλων αλλά και όταν υπάρχει αναθεώρηση ως προς το ρόλο ενός χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να τον "αναβαθμίσετε" σε Προσωπικό από Συνεργάτη.

Στην παρακάτω εικόνα γίνεται η μετάβαση του χρήστη από custom ρόλο (Πωλητή) σε Προσωπικό.

 • Περιορισμένη πρόσβαση επαφών. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσετε τους πελάτες στους οποίους η επαφή έχει πρόσβαση. Απενεργοποιήσετε την εντολή για να δώσετε άμεσα πρόσβαση στο σύνολο των επαφών. Διαβάσετε περισσότερα..
 • Το κουμπί 'Ενεργός' σας επιτρέπει να επενεργοποιήσετε ένα χρήστη, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον την πρόσβασή του στον οργανισμό σας. Εφόσον χρειαστεί να επανέλθει, μπορείτε να προβείτε στην εκ νέου ενεργοποίησή του, εφόσον φυσικά το όριο χρηστών σας το επιτρέπει.
 • Μπορείτε να επεξεργαστείτε την ωριαία χρέωση του χρήστη-θα εφαρμοστεί με στην επόμενη τιμολόγηση Έργου στην οποία ο χρήστης έχει συμμετάσχει, εάν φυσικά είναι και ο τρόπος χρέωσης του έργου που επιθυμείτε.

Για να σώσετε τις αλλαγές σας, πατήστε "Αποθήκευση".

Σημαντικό

Σε περίπτωση μη ανανέωσης-υποβάθμισης συνδρομής, ενδέχεται να απεργοποιηθούν οι επιπλέον χρήστες. Από τη σελίδα της συνδρομής σας: "Ρυθμίσεις-> Συνδρομή" μπορείτε να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή το όριο χρηστών σας.

Σχετικά άρθραDid this answer your question?