Κατά την έκδοση ενός παραστατικού ή μιας προσφοράς και για κάθε αντικείμενο που καταχωρείτε στο παραστατικό μπορείτε να ορίσετε τους σχετικούς φόρους.

Κατά τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού, το Elorus δημιουργεί προς διευκόλυνσή σας τους τρεις συνηθέστερους φόρους που μπορούν να εφαρμοστούν στην αξία ενός παραστατικού:

  • ΦΠΑ (24%)
  • Μειωμένος ΦΠΑ (13%)
  • Υπερμειωμένος ΦΠΑ (6%)

Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει ανά πάσα στιγμή νέους φόρων (ή παρακρατήσεις) με τους σχετικούς συντελεστές τους. Έτσι, μπορούν έμμεσα να προσαρμοστούν οι διαθέσιμοι φόροι, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της αρχειοθέτησης.

Ξεκινώντας τη πλοήγηση από το κεντρικό μενού: Ρυθμίσεις > Φόροι και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί Προσθήκη ανοίγει η σχετική φόρμα.

Το Elorus υποστηρίζει τέσσερα ήδη φόρων:

  • ΦΠΑ 
  • Σταθερός φόρος
  • Παρακρατήσεις 
  • Απλούς φόρους (άλλους)

Σε όλα τα είδη φόρων είναι απαραίτητος ο ορισμός τίτλου, ο οποίος εμφανίζεται τόσο στη γραμμή προϊόντος όσο και στην τελική εμφάνιση του παραστατικού. 

Στο παρακάτω παράδειγμα γίνεται η δημιουργία μειωμένου ΦΠΑ νησιών. Επομένως, από τη λίστα του τύπου φόρου έχει επιλεγεί το "ΦΠΑ".

Αμέσως, αυτό δίνει εντολή θετικού τελεστής ο οποίος καταχωρείται αυτόματα.
Στη συνέχεια, συμπληρώνετε το ποσοστό του φόρου (σε αυτή την περίπτωση 9%)

>> Όσον αφορά την παρακράτηση, ο συντελεστής είναι πάντα αρνητικός, ενώ αν πρόκειται για έναν απλό φόρο, προσαρμόζετε εσείς το συντελεστή. Και στις δύο περιπτώσεις καταχωρείτε το αντίστοιχο ποσοστό της παρακράτησής σας.

>> Σε ότι αφορά το "Σταθερό φόρο", μιλάμε για ένα επιπλέον χρηματικό ποσό, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό, σε κάθε περίπτωση όμως είναι σταθερό είτε ανά πώληση είτε ανά τεμάχιο προϊόντος/ποσότητας υπηρεσίας.
Για να υπολογιστεί σύμφωνα με τον αριθμό τεμαχίων στην εκάστοτε γραμμή προϊόντος, δεν έχετε παρά να κάνετε την επιλογή "Εξαρτάται από την ποσότητα", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 


Μετά την αποθήκευση, ο νέος φόρος θα είναι διαθέσιμος για επιλογή κατά την διαδικασία της έκδοσης ενός νέου παραστατικού, ή της επεξεργασίας προσχεδίου. 

Το πεδίο του ποσοστού (όπου αυτό εφαρμόζεται), υποστηρίζει έως και 6 δεκαδικά ψηφία για περιπτώσεις αγορών από χώρες, όπως ο Καναδάς, που δεν έχουν ακέραιους συντελεστές. Ο σταθερός φόρος μπορεί να έχει έως 5 δεκαδικά ψηφία.

Κάτω από το πεδίο τίτλου θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει το πεδίο "Μεταφράσεις". Σε περίπτωση που θέλετε να καταχωρήσετε τον τίτλο σε ξένη γλώσσα μπορείτε να κάνετε επεξεργασία του φόρου και να αποθηκεύσετε τη μετάφρασή του.

Απαλλαγή ΦΠΑ

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο με απαλλαγή ΦΠΑ, απλώς δεν επιλέγετε κάποιο φόρο για τα προϊόντα σας κατά τη δημιουργία παραστατικού. Το σύστημα, μόλις αποθηκεύσετε το έγγραφο θα εμφανίσει στη στήλη ΦΠΑ την ένδειξη "Απαλλαγή ΦΠΑ". Προϋπόθεση είναι να έχετε ενεργή τη στήλη «ΦΠΑ» από τις ρυθμίσεις του παραστατικού.

Ενεργοποίηση/Αρχειοθέτηση φόρων

Για λόγους ακεραιότητας των δεδομένων, εάν κάποιος φόρος χρησιμοποιείται ήδη σε τουλάχιστον ένα παραστατικό, το Elorus δεν επιτρέπει την επεξεργασία του συντελεστή του. Σε αντίθετη περίπτωση μπορείτε να επέμβετε και να τον επεξεργαστείτε. Παράλληλα, δεν μπορείτε να διαγράψετε φόρους από το σύστημα οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε τιμολόγια, μπορείτε όμως να τους αρχειοθετείτε. Εάν κάποιος φόρος είναι απενεργοποιημένος, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέα παραστατικά, παραμένει όμως αμετάβλητος σε παραστατικά που έχετε ήδη εκδώσει.

Έστω για παράδειγμα ότι αλλάζει βάσει νόμου η τιμή του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 20%. Η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσετε σε αυτή την περίπτωση είναι: Επισκέπτεστε τη σελίδα φόρων και απενεργοποιείτε το φόρο "ΦΠΑ" 24%. Στη συνέχεια, δημιουργείτε ένα νέο φόρο, τον οποίο ονομάζετε επίσης "ΦΠΑ" και ορίζετε συντελεστή 20%. Έτσι, κατά το τέλος της διαδικασίας τα νέα σας παραστατικά θα μπορούν να έχουν ΦΠΑ 20%, και θα αποφύγετε την περίπτωση λάθους καθώς ο παλαιός θα είναι απενεργοποιημένος.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?