Οδηγός χρήσης elorus

Χρήσιμες οδηγίες για την καθημερινή χρήση της εφαρμογής

Pantelis Petridis avatar Asimina Manioudaki avatar
71 articles in this collection
Written by Pantelis Petridis and Asimina Manioudaki
Πωλήσεις

Προσθήκη παραστατικών πώλησης

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated this week

Εξόφληση παραστατικών πώλησης

Ένα τιμολόγιο θεωρείται ανεξόφλητο έως την εισαγωγή αντίστοιχης είσπραξης. Δείτε παρακάτω πώς εισάγονται ή αφαιρούνται οι πληρωμές.
Asimina Manioudaki avatar
Written by Asimina Manioudaki
Updated over a week ago

Διαχείριση παραστατικών πώλησης

Επεξεργασία, διαγραφή, ακύρωση: βρείτε τις οδηγίες. Δυνατές οι ενέργειες μαζικής αποστολής, ψηφ. υπογραφής, αντιγραφής και αποθήκευσης zip.
Asimina Manioudaki avatar
Written by Asimina Manioudaki
Updated over a week ago

Ψηφιακή υπογραφή με πιστοποιητικό της Byte

Προμηθευτήκατε ψηφ. πιστοποιητικό από την Byte; Η διαδικασία υπογραφής στο περιβάλλον του Elorus είναι εύκολη και γρήγορη. Δείτε τα βήματα:
Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Προσφορές

Βρείτε οδηγίες για τη δημιουργία/επεξεργασία προσφοράς καθώς και τις λειτουργικότητες αποδοχής/απόρριψης και τιμολόγησής της.
Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αρίθμηση παραστατικών

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Αποστολή παραστατικών & προσφορών με email

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Υπολογισμός αξιών κατά την έκδοση ενός παραστατικού

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago