Συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις στις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις όπως προέκυψαν μέσα από την δική σας εμπειρία χρήσης της εφαρμογής.

Pantelis Petridis avatar Asimina Manioudaki avatar
19 articles in this collection
Written by Pantelis Petridis and Asimina Manioudaki

Πώς μπορώ να διορθώσω στοιχεία επαφής σε τιμολόγιο που έχει δημιουργηθεί;

Η διόρθωση ονόματος πελάτη ή άλλων στοιχείων σε τιμολόγιο είναι εφικτή.
Asimina Manioudaki avatar
Written by Asimina Manioudaki
Updated this week

Γιατί δε λειτουργεί η αναζήτηση επαφής μέσω taxisnet?

Asimina Manioudaki avatar
Written by Asimina Manioudaki
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να κάνω backup τα αρχεία μου;

Η εξαγωγή των δεδομένων της εφαρμογής (αποθήκευση στον υπολογιστή σας) είναι δυνατή, με σκοπό το backup.
Asimina Manioudaki avatar
Written by Asimina Manioudaki
Updated over a week ago

Πού θα βρω το τιμολόγιο για τη συνδρομή μου;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να διαγράψω ένα έγγραφο που έχει εκδοθεί;

Ο τρόπος διαγραφής εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οι πιθανές αυτές καταστάσεις περιγράφονται παρακάτω: (σενάρια)
Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Τι πληκτρολογώ στο πεδίο URL?

Asimina Manioudaki avatar
Written by Asimina Manioudaki
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να επαναφέρω τον κωδικό πρόσβασης;

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε, μπορούμε να σας στείλουμε email επαναφοράς. Δείτε πώς στα παρακάτω βήματα.
Asimina Manioudaki avatar
Written by Asimina Manioudaki
Updated over a week ago

Πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το Elorus ο λογιστής μου;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να καταχωρήσω προηγούμενα υπόλοιπα πελατών/προμηθευτών;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πως μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία της κάρτας χρέωσης;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να εκδώσω Δελτίο Αποστολής;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα προτιμολόγιο;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Μπορώ να εκδώσω παραστατικά σε ξένη γλώσσα;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Μπορώ να εκδίδω αποδείξεις λιανικής αγαθών με το Elorus;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Γιατί το "Ποσό προς εξόφληση" του πελάτη είναι διαφορετικό από το υπόλοιπο στην καρτέλα του;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να εισάγω χειροκίνητα έναν αριθμό τιμολογίου;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πώς μπορώ να διαχειριστώ πολλαπλά καταστήματα ανά πελάτη;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago

Πού θα βρώ τα αρχεία που "κατεβάζω" από το Elorus στον Η/Υ μου;

Pantelis Petridis avatar
Written by Pantelis Petridis
Updated over a week ago