Δημιουργία χρήστη

Σε πρώτη φάση, για να μπορέσει ο λογιστή σας να διευκολυνθεί από τις δυνατότητες του Elorus, θα χρειαστεί το δικό του χρήστη. Μπορείτε λοιπόν να τον προσκαλέσετε στον οργανισμό σας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ. Εφόσον λάβει την πρόσκλησή σας, μπορεί να δημιουργήσει ένα προσωπικό όνομα χρήστη και έναν κωδικό με τα οποία θα συνδέεται στην εφαρμογή και συγκεκριμένα στα δεδομένα του οργανισμού σας.

Συγκέντρωση κινήσεων αγοράς & πώλησης

Ο λογιστής έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει στον υπολογιστή του τα παραστατικά πωλήσεων & αγορών που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή, καθώς και τα συνημμένα τους. Επιλέγοντας το μενού Πωλήσεις, για παράδειγμα, μπορεί να πλοηγηθεί στα παραστατικά πωλήσεων, και να χρησιμοποιήσει την ενέργεια "Αποθήκευση pdf / συνημμένων σε αρχείο" για επιλεγμένες εγγραφές (πχ. τρέχον τρίμηνο). Για περισσότερες οδηγίες μπορεί να επισκεφθεί το σχετικό άρθρο.

Με αυτό τον τρόπο, θα έχει σε ελάχιστο χρόνο τα δεδομένα σας διαθέσιμα ώστε να προχωρήσει άμεσα στην τήρηση των βιβλίων σας, χωρίς περαιτέρω κόπο ή επικοινωνία.

Ένας ακόμη τρόπος, για το κομμάτι των πωλήσεων, είναι να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα εισαγωγής του email του λογιστή ως cc ή bcc στις ρυθμίσεις (εφαρμογής), ώστε να λαμβάνει τα παραστατικά που αποστέλλετε στους πελάτες.

Έλεγχος ορθότητας εγγράφων

Ο λογιστής μπορεί να ελέγχει τα παραστατικά που καταχωρούνται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις και να σας ειδοποιεί εγκαίρως. Ανάλογα με το ρόλο που του έχετε αναθέσει, μπορεί να κάνει και διορθώσεις (Ρόλοι: Υπεύθυνος επιχείρησης, Διαχειριστής) ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα των παραστατικών σας.

Επιπλέον, μπορεί να επαληθεύει τα σύνολα πωλήσεων/αγορών στο Elorus σε σχέση με αυτά που έχει καταγράψει στα βιβλία σας ή να ψάχνει για αποκλίσεις. Χρησιμοποιώντας το μενού των Αναφορές, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί πίνακες παραστατικών αγορών/πωλήσεων ακόμα και φόρων, για το τρέχον τρίμηνο. Έτσι έχει πλήρη εικόνα της λογιστικής σας κατάστασης.

Υποβολή ΜΥΦ στο taxisnet (ελληνικές επιχειρήσεις)

Αν έχετε καταχωρήσει τα στοιχεία εισόδου του taxisnet στις Ρυθμίσεις εφαρμογής, ο λογιστής μπορεί να υποβάλλει για λογαριασμό σας την Ετήσια κατάσταση πελατών/προμηθευτών (πρώην Μηνιαία κατάσταση πελατών/προμηθευτών) ή ΜΥΦ απευθείας στο taxisnet.

Υποβολή παραστατικών στο myDATA (ελληνικές επιχειρήσεις)

Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τη διασύνδεση με το myDATA, επίσης από τις ρυθμίσεις εφαρμογής, δεν έχετε παρά να δώσετε τη σχετική πρόσβαση στο λογιστή σας για να ενημερώσει τα ηλεκτρονικά σας βιβλία, με τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή. Μέχρι στιγμής, η χρήση της πλατφόρμας είναι πιλοτική. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?