Το Elorus χρησιμοποιεί ειδοποιήσεις για να σας ενημερώνει για αλλαγές σχετικά με το λογαριασμό σας στο Elorus. Οι ειδοποιήσεις προβάλλονται στην εφαρμογή, ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε να τις λάβετε μέσω email ή/και Slack.

Τί αποστέλλεται

Ως χρήστης του Elorus, λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο από τα ακόλουθα συμβάντα:

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Όταν οι πελάτες πληρώνουν ένα τιμολόγιο, ή ακόμα και το πλήρες οφειλόμενο ποσό τους. Αυτό περιλαμβάνει και τις αποτυχημένες προσπάθειες πληρωμής.

Ενέργειες πελάτη

  • Όταν οι πελάτες βλέπουν τα τιμολόγια, τις προσφορές ή τα πιστωτικά παραστατικά που τους στέλνετε.
  • Όταν οι πελάτες δέχονται ή απορρίπτουν τις επροσφορές που τους στέλνετε.
  • Όταν οι πελάτες τροποποιούν τα δεδομένα τους μέσω του client portal.

Ληξιπρόθεσμα τιμολόγια

Όταν λήγουν οι ημερομηνίες εξόφλησης παραστατικών πωλήσεων ή αγορών.

Επαναλαμβανόμενα τιμολόγια

Όταν δημιουργούνται νέα τιμολόγια πωλήσεων, αγορών κ.λπ. βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχετε δημιουργήσει.

Επιταγές

Όταν λήγουν οι μεταχρονολογημένες επιταγές.

Διαχείριση λογαριασμών

Ορισμένες ειδοποιήσεις αποστέλλονται κάθε φορά που η συνδρομή σας αναβαθμίζεται / υποβαθμίζεται ή οι νέοι χρήστες αποδέχονται / απορρίπτουν προσκλήσεις για πρόσβαση στον λογαριασμό σας κ.λπ.

Παραλήπτες

Οι ειδοποιήσεις αναφέρονται πάντοτε σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό. Στέλνονται σε όλους τους χρήστες, εφόσον έχουν δικαιώματα τροποποίησης της αντίστοιχης ενότητας στην εφαρμογή.

Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής θα λαμβάνει πάντα ειδοποιήσεις για ληξιπρόθεσμα παραστατικά. Αντιθέτως, ένας συνεργάτης δεν θα τα λάβει, αφού δεν μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα τους.

Κανάλια ειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα κανάλια μέσω των οποίων θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.

In-app

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται πάντα στην εφαρμογή.

Email

Η επιλογή ενεργοποίησης / απενεργοποίησης των ειδοποιήσεων email μπορεί να βρεθεί στην ενότητα Ρυθμίσεις λογαριασμού. Αυτή η ρύθμιση θα επηρεάσει τις ειδοποιήσεις για όλους τους οργανισμούς στους οποίους ενδέχεται να είστε μέλος.

Slack

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Elorus4Slack για να ελέγξετε τις ειδοποιήσεις στο Slack. Σε αντίθεση με τη ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Elorus4Slack ελέγχει τις ειδοποιήσεις ανά οργανισμό.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?