Όλες οι εγγραφές που έχετε καταχωρήσει σε "Επαφές", "Πωλήσεις/Προσφορές", "Λογαριασμοί" και "Εισπράξεις/Πληρωμές" διαθέτουν την επιλογή "Ιστορικό".

Από εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις αλλαγές που έχει "υποστεί" μια εγγραφή με το πέρασμα του χρόνου. Το σύστημα σας παρέχει πληροφορίες για το πότε έλαβε χώρα η εκάστοτε αλλαγή, ποιος χρήστης την έκανε και τι είδους ήταν η αλλαγή.


Επιπλέον, στα σημεία που βλέπετε το κουμπί "Λεπτομέρειες" η εφαρμογή σας παρέχει αναλυτικότερες πληροφορίες για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την προηγούμενη κατάσταση του εκάστοτε πεδίου και το πώς αυτή διαμορφώθηκε στη συνέχεια (βλ. παρακάτω εικόνα).

Τέλος, εφόσον στείλετε ένα παραστατικό με email και ο πελάτης κάνει κλικ στο μοναδικό σύνδεσμο του εγγράφου, τότε στο ιστορικό email καταγράφεται η πληροφορία ότι ο παραλήπτης είδε το παραστατικό που του στείλατε. 

Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση που ο πελάτης έχει δει το παραστατικό μέσω του client portal είτε κάνει κλικ στο μόνιμο σύνδεσμο είτε απλά προβάλλει το έγγραφο.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?