Προσθήκη εργασιών

Το κάθε έργο μπορεί να αποτελείται από συγκεκριμένες εργασίες. Επίσης, ως εταιρεία μπορείτε να έχετε κάποιες γενικές εργασίες/υπηρεσίες που προσφέρετε τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε παραπάνω από ένα έργα.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μία εργασία πριν ξεκινήσετε, για να οργανωθείτε εκ των προτέρων. Ωστόσο, στα σχετιζόμενα μενού υπάρχουν συντομεύσεις ώστε να μπορείτε να κάνετε προσθήκη εργασίας επί τόπου. Δείτε τους τρόπους:

Χρήση μενού "Εργασίες

Για να δημιουργήσετε εργασίες από το μενού αριστερά επιλέγετε
...Περισσότερα-> Εργασίες -> Προσθήκη.

Πρέπει να συμπληρώσετε:

  • ένα Τίτλο στην εργασία
  • να δώσετε μια Σύντομη περιγραφή και
  • αν η εργασία αυτή είναι χρεώσιμη ανά ώρα, δηλώνετε ένα ποσό ωριαίας χρέωσης (θα έχει ισχύει μόνο αν ο τρόπος χρέωσης του έργου είναι ανά ώρα). Εάν η ωριαία χρέωση του έργου σας είναι ίδια με της εργασίας, δεν θα χρειαστεί να την συμπληρώσετε εδώ. Εάν η χρέωση της εργασία είναι διαφορετική, μπορείτε να την ορίσετε από εδώ.

Τέλος, κάνετε κλικ στο Αποθήκευση και η εργασία σας έχει δημιουργηθεί.

Σημείωση: Για να καταγράψετε χρόνο που έχει αφιερωθεί σε μια εργασία, επιλέξτε το κουμπί της live καταγραφής χρόνου, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου προσθήκης χρόνου.

Χρήση συντόμευσης

Έστω, ότι κάνετε μία χειροκίνητη καταγραφή χρόνου σε μία νέα εργασία που εκτελέστηκε μέσα στην ημέρα. Κατά την αναζήτηση στο αντίστοιχο πεδίο, δεν μπορείτε να εντοπίσετε στη λίστα την εργασία αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, τη λύση θα δώσει η συντόμευση +Προσθήκη νέας εργασίας (εικόνα κάτω).


Θα ανοίξει μία καρτέλα όμοια με την παραπάνω. Μόλις ολοκληρωθεί η ενέργεια της προσθήκης, θα γίνει και αυτόματα η επιλογή της στο πεδίο.

Διαγραφή εργασιών

Από τη λίστα των εργασιών, μπορείτε να επιλέξετε όσες επιθυμείτε και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο Ενέργειες -> Διαγραφή επιλεγμένων.

FAQ

  • Διαγράφονται εργασίες που έχουν χρονομετρηθεί;

    Όχι, δεν μπορείτε να διαγράψετε εργασίες που έχουν καταγεγραμμένους χρόνους. Για να τις διαγράψετε, θα χρειαστεί πρώτα να διαγράψετε όλες τις εγγραφές χρόνου από το σχετικό μενού.
  • Μπορώ να επεξεργαστώ εργασίες; Ως προς τι;
    Ναι, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εργασίες σας ως προς όλα τα πεδία τους.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?