Μπορείτε να τιμολογήσετε ένα έργο μεμονωμένα ή συνολικά ανά επαφή. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος τιμολόγησης ενός έργου μεμονωμένα, τόσο για το χρόνο που καταγράφηκε πάνω σε αυτό, όσο και 

Τιμολόγηση μεμονωμένου έργου

Η τιμολόγηση ενός έργου είναι μια απλή διαδικασία που μπορείτε να κάνετε μερικώς ή για το σύνολο των ωρών που έχετε δαπανήσει σε αυτό.

Προκειμένου να τιμολογήσετε ένα έργο, θα πρέπει να το ανοίξετε από το αντίστοιχο μενού "Έργα" και να κάνετε κλικ στο "Τιμολόγηση έργου".


Πριν το Elorus δημιουργήσει το σχετικό παραστατικό, σας ζητάει να ορίσετε τις προτιμήσεις εμφάνισης των δεδομένων επί του παραστατικού πώλησης. Αρχικά, έχετε την επιλογή να προχωρήσετε στη χρέωση των ωρών σας, των εξόδων ή και των δύο.  Ανάλογα με την επιλογή σας, θα κληθείτε να καθορίσετε τις πληροφορίες και τον τρόπο που αυτές θα εμφανίζεται στο τιμολόγιό σας, όπως αναλύεται στα παρακάτω κεφάλαια.

Τιμολόγηση χρόνου

Για να είναι δυνατή η τιμολόγηση του έργου, θα πρέπει, αρχικά, αυτό να είναι χρεώσιμο. Περισσότερα για τους τρόπους χρέωσης θα διαβάσετε εδώ:


Για να προχωρήσετε με την τιμολόγηση, καθορίζετε πληροφορίες στα εξής πεδία:

Ομαδοποίηση πληροφορίας

Στο πρώτο πεδίο καλείστε να επιλέξετε το πώς θα ομαδοποιηθούν οι εγγραφές χρόνου στο έγγραφο. Έχετε τις παρακάτω επιλογές:

  • Νέα γραμμή ανά εργασία: Κάθε εργασία που έχει καταγεγραμμένους χρόνους θα εμφανίζεται ξεχωριστά από τους χρόνους των άλλων εργασιών.
  • Νέα γραμμή ανά χρήστη: Θα δημιουργηθεί μια νέα γραμμή για το συνολικό χρόνο που δαπάνησε ο κάθε χρήστης.
  • Νέα γραμμή ανά περιγραφή: Κάθε περιγραφή θα εμφανίζεται ως γραμμή στο τιμολόγιο. Δύο εγγραφές με την ίδια περιγραφή θα συνδυάζονται.
  • Νέα γραμμή ανά εργασία & περιγραφή (συνδυστικά): Κάθε γραμμή θα αποτελείται από εργασία και την περιγραφή της. Δηλαδή, εάν αλλάζει η περιγραφή της εργασίας, θα καταχωρείται σε τόσες γραμμές όσες και οι περιγραφές. Όσες εγγραφές χρόνου μοιράζονται εργασία και περιγραφή θα συνδυάζονται.
  • Νέα εγγραφή ανά εγγραφή χρόνου: Για κάθε εγγραφή χρόνου, το elorus θα δημιουργήσει μια γραμμή στο παραστατικό.
  • Μία ενιαία εγγραφή: Το elorus θα ομαδοποιήσει όλες τις εγγραφές χρόνου ανεξαρτήτως χρήστη και εργασίας και θα υπολογίσει το κόστος μαζικά.

Περιγραφή γραμμής

Από το πεδίο Περιγραφή γραμμής εδώ ορίζετε τι θα εμφανιστεί ως περιγραφή σε κάθε γραμμή του παραστατικού που τιμολογεί το χρόνο σας. Το πεδίο περιγραφής θα προ-συμπληρωθεί από το Elorus αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες που έχετε εισάγει μέχρι τώρα. Στο επόμενο βήμα μπορείτε να την αλλάξετε αν θέλετε.

Τιμολόγηση χρεώσιμων εξόδων

Προϋποθέσεις  για να μπορεί να τιμολογηθεί μία εγγραφή εξόδων στο πλαίσιο έργου, είναι κατά την καταχώρησή του (Προσθήκη Εξόδων), να ισχύουν τα εξής:

  • Να έχει δηλωθεί το συγκεκριμένο έργο.
  • Να έχει οριστεί ως "Χρεώσιμο". Διαφορετικά, εμφανίζεται στην επισκόπηση του έργου αλλά δε δύναται να τιμολογηθεί στον πελάτη. 

Εφόσον τα παραπάνω ισχύουν, θα μπορέσετε να το συμπεριλάβεται σε τιμολόγιο για το έργο σας. Συνυπολογίζονται έξοδα που έχουν δημιουργηθεί μέσω των λειτουργιών έξοδα-Επαναλαμβανόμενα έξοδα, Λογιαρισμοί και πιστωτικά προμηθευτή (τα οποία αφαιρούνται από το σύνολο.

Διαβάστε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαμορφώσετε τις γραμμές προϊόντων του παραστατικού που τιμολογούν τα έξοδα αυτά.

Ομαδοποίηση πληροφορίας

Στο πρώτο πεδίο καλείστε να επιλέξετε το πώς θα ομαδοποιηθούν τα έξοδα στις γραμμές εγγράφου:

Έως ημ/νία

Η επιλογή αυτή ρυθμίζει την Elorus να συμπεριλάβει όσα 'Έξοδα' έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία μέχρι και την ορισμένη ημερομηνία (συμπεριλαμβανομένης αυτών)

Τίτλος γραμμής

Το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσετε τι θα εμφανιστεί ως τίτλος σε κάθε εξόδων εντός του παραστατικού που πρόκειται να δημιουργηθεί. Και σε αυτή την περίπτωση, το πεδίο θα έχει προσυμπληρωθεί σύμφωνα με το προηγουμενο πεδίο, μπορείτε όμως να πραγματοποιείσετε αλλαγές (από τις διαθέσιμες επιλογές).

Σημειώνουμε, πως, συστημικά, η γραμμή θα πάρει το πρόθεμα "Έξοδο". Στο παραπάνω παράδειγμα, αν η περιγραφή του εξόδου που αποτελεί τη γραμμή είναι "Marketing" , αυτομάτως ο τίτλος που θα μπει θα είναι "Έξοδο: Marketing" 

Φυσικά, μπορείτε επί τόπου να προσαρμόσετε τη γραμμή πριν αποθηκεύσετε.

Περιγραφή γραμμής

Από το πεδίο Περιγραφή γραμμής ορίζετε τι θα εμφανιστεί ως περιγραφή σε κάθε γραμμή του παραστατικού που αναφέρεται στα Έξοδα. Το πεδίο περιγραφής θα προ-συμπληρωθεί από το Elorus αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες που έχετε εισάγει μέχρι τώρα. Στο επόμενο βήμα μπορείτε να την αλλάξετε αν θέλετε ή και αφαιρέσετε.

Σύνολο τιμολογίου

Φόροι γραμμής

Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε ένα συντελεστή ΦΠΑ ή κάποιο φόρο σε κάθε γραμμή του παραστατικού. Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από έναν φόρους αν θέλετε και όλοι θα εφαρμοστούν σε κάθε γραμμή του εγγράφου που θα δημιουργηθεί.

Κάνοντας κλικ στο Επόμενο μεταφέρεστε στη σελίδα επεξεργασίας του τιμολογίου, από την οποία μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο τελικό έγγραφο.

Παραμετροποίηση τιμολογίου

Στο επόμενο βήμα μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε τις λεπτομέρειες των γραμμών ανάλογα με τις ανάγκες σας.  Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε κάποια γραμμή υπηρεσίας, μπορείτε να το κάνετε από το Χ στα δεξιά. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε νέες γραμμές στο παραστατικό από το κουμπί Προσθήκη νέου το οποίο βρίσκεται στο αριστερά-κάτω μέρος του πίνακα προϊόντων/υπηρεσιών.

Ακόμα, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε έκπτωση, να αφαιρέσετε/προσθέσετε φόρο στη γραμμή, ακόμα και να προβείτε σε κάποια επί τόπου διόρθωση.

Μόλις κάνετε Αποθήκευση ως Εκδόθηκε, το Elorus θα δημιουργήσει το σχετικό παραστατικό: 

Τιμολόγηση πολλαπλών έργων πελάτη


Σε περίπτωση που σε κάποιον πελάτη υπάρχουν παραπάνω από ένα έργα, τότε μπορείτε να τα τιμολογήσετε όλα μαζί σε ένα παραστατικό μέσα από τη σελίδα της επαφής.

Από το μενού επαφές μπαίνετε στην επιθυμητή, κάνετε κλικ στο +Προσθήκη και μετά στην επιλογή "Τιμολόγηση έργων πελάτη".

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε πώς θα εμφανιστούν τα δεδομένα στο τιμολόγιο.

Κάνοντας κλικ στο Επόμενο, θα μεταφερθείτε στη σελίδα επεξεργασίας του τιμολογίου από όπου μπορείτε οριστικοποιήσετε την εγγραφή. Αν για παράδειγμα, ο πελάτης έχει 5 έργα αλλά θέλετε να τιμολογήσετε το χρόνο μόνο των 3, μπορείτε να πατήσετε το Χ στην γραμμή των έργων που θέλετε να αφαιρεθούν από το έγγραφο.

Πιστωτικά (τιμολόγησης) έργου

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα τιμολόγιο έργου μέσω πιστωτικού παραστατικού, με ή χωρίς επιστροφή χρημάτων, μπορείτε να προχωρήσετε από την εξαγωγή πιστωτικού. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να μεταβείτε στη σελίδα έργου καινα εντοπίσετε το σχετικό τιμολόγιο στη λίστα.

Από εκεί, μπορείτε να το ανοίξετε και να επιλέξετε "...-> Δημιουργία πιστωτικού πώλησης", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Το έγγραφο θα εμφανιστεί κανονικά στη σελίδα της επισκόπησης έργου,

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?