Η ακύρωση ως διαδικασία είναι όμοια για όλα τα παραστατικά (πώλησης και αγοράς). Η διαφορά της διαγραφής με την ακύρωση είναι ότι στην πρώτη η εγγραφή δεν θα υπάρχει πια στο ηλεκτρονικό αρχείο της εφαρμογής, ενώ στη δεύτερη υπάρχει κανονικά αλλά ο αριθμός δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Για να ακυρώσετε ένα παραστατικό, αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση Εκδόθηκε, επομένως αν είναι σε κατάσταση Εξοφλημένο ή Μερικώς εξοφλημένο θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις σχετικές πληρωμές που συνδέονται σε αυτό. 

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μία συναλλαγή και, για λόγους αντιλογισμού να εκδόσετε πιστωτικό παραστατικό πώλησης ή πιστωτικό παραστατικό αγοράς, μπορείτε να δείτε τα αντίστοιχα άρθρα για περισσότερες πληροφορίες.

Διαγραφή σχετικών εισπράξεων/πληρωμών

Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

#1 Διαγραφή είσπραξης/πληρωμής από το σύστημα:

Από τις "Εισπράξεις" (κεντρικό μενού) ή "Πληρωμές" (...Περισσότερα), επιλέγετε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε και κάνετε κλικ στο Ενέργειες -> Διαγραφή επιλεγμένων.

#2 Αποσύνδεση από το έγγραφο

Εφόσον επιθυμείτε να διατηρήσετε την είσπραξη/πληρωμή στο σύστημα για μελλοντική χρήση, μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής:

Μέσα από τη σελίδα προβολής του εγγράφου προς ακύρωση, μετακινείστε στο πεδίο 'Σχετικές εισπράξεις/πληρωμές'. Από εκεί, για να διαγράψετε την πληρωμή κάνετε κλικ στο (Χ) δίπλα από τις Λεπτομέρειες και κάνετε διαγραφή:

Ακύρωση παραστατικού

Εφόσον το παραστατικό βρίσκεται σε κατάσταση Εκδόθηκε πλέον, μπορείτε να προχωρήσετε στην ακύρωση. Από τη σελίδα που βλέπετε το έγγραφο κάνετε κλικ το κουμπί (...) και στην συνέχεια επιλέγετε Ακύρωση.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Ακύρωση", εμφανίζεται ένα παράθυρο προειδοποίησης πριν προχωρήσετε.

Αν είστε σίγουροι, επιλέγετε "Ναι, είμαι βέβαιος" και το Elorus θα ακυρώσει άμεσα το παραστατικό αυτό.


Παρατηρήστε πως, μετά την ακύρωση παραστατικού, οι επιλογές "Επεξεργασία", "Δημιουργία PDF" και "Email" είναι πλέον ανενεργές. Επίσης, η ενέργεια της ακύρωσης συνεπάγεται ότι ο αριθμός του ακυρωμένου παραστατικού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για τον ίδιο τύπο εγγράφων. Επομένως, η αρίθμηση θα συνεχίσει κανονικά στον επόμενο αριθμό από αυτόν του ακυρωμένου.

Σημαντικό: Τα ακυρωμένα παραστατικά παραμένουν στο σύστημα για μελλοντική αναφορά σε αυτά, αλλά δεν συμμετέχουν στις αναφορές του Elorus. Επίσης, τα ακυρωμένα παραστατικά δεν είναι εφικτό να διαγραφούν. 

Προσοχή: Η δέσμευση του αύξοντα αριθμού κατά την ακύρωση ισχύει μόνο για τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια), αλλά όχι για τα παραστατικά αγοράς (λογαριασμούς). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επανεκδόσετε ένα παραστατικό αγοράς που ακυρώθηκε χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κάτι που δεν είναι εφικτό για τα παραστατικά πωλήσεων.

Διαγραφή ακυρωμένων παραστατικών

Αν θέλετε να διαγράψετε ένα ακυρωμένο έγγραφο εντελώς από το σύστημα, θα χρειαστεί πρώτα από το κουμπί (...) να επιλέξετε Επανέκδοση και να προχωρήσετε σε Επεξεργασία (Μετατροπή σε προσχέδιο) -> Διαγραφή, όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?