Η αναφορά χρόνου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο όταν θέλετε να δείτε συγκεντρωτικές πληροφορίες για το χρόνο που δαπανήσατε στο εκάστοτε έργο ή εργασία ανά περίοδο. Σας βοηθάει να δείτε συνολικά τα σύνολα εγγραφών χρόνου που έχουν τιμολογηθεί ή όχι, ανά πελάτη. 

Επίσης, σας επιτρέπει να δείτε ποιος χρήστης έχει καταγράψει τον περισσότερο χρόνο, το οποίο σας βοηθάει να αξιολογείτε την απόδοση του κάθε εργαζόμενου σε κάθε έργο/εργασία και πολλά άλλα.

Στην αναφορά αυτή συγκεντρώνονται όλες οι εγγραφές χρόνου και ανάλογα με τα κριτήρια που θα επιλέξετε ομαδοποιούνται αντίστοιχα (ανά έργο/εργασία/χρήστη κλπ).

Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε "Αναφορές-> Εγγραφών χρόνου λεπτομερής".

Από το κουμπί Περίοδος, επιλέγετε το διάστημα για το οποίο θα προβληθούν σύνολα εγγραφών χρόνου και στα Φίλτρα ορίζετε αυτά που σας εξυπηρετούν για πιο στοχευμένα αποτελέσματα.

Από το κουμπί Επιλογές ορίζετε τις στήλες που θα περιέχει ο πίνακας και το πώς θα ομαδοποιούνται οι εγγραφές.

Μπορείτε να δείτε λοιπόν σύνολα εγγραφών χρόνου ανά:

  • ημερομηνία
  • έργο
  • εργασία
  • χρήστη
  • κατάσταση (μη χρεώσιμες, τιμολογημένες, μη τιμολογημένες)

Κάνοντας κλικ στο Ανανέωση, θα δημιουργεί μια λίστα με υποσύνολα για κάθε ομαδοποίηση και στο τέλος της σύνολα χρόνων και αξιών.

Όπως όλες οι αναφορές, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αναφορά αυτή σε αρχείο Excel ή PDF κάνοντας κλικ στο Αποθήκευση, πάνω-δεξιά.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?