Στις ρυθμίσεις οργανισμού βρίσκονται όλες οι πληροφορίες που δίνετε για την εταιρεία σας στο Elorus. Από εκεί, μπορείτε να ορίσετε ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας ανά πάσα στιγμή (ΑΦΜ, διεύθυνση, επωνυμία, URL κλπ). 

> Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές καθώς σε αυτά τα στοιχεία εκδίδονται τα τιμολόγια από εμάς για τις συνδρομές που αγοράζετε.
> Οι πληροφορίες που θα εισάγετε εδώ, εισάγονται αυτόματα στο πρότυπο Προεπιλογή (αν δεν το έχετε παραμετροποιήσει πριν ρυθμίσετε τις πληροφορίες εταιρείας). Φυσικά, το πρότυπο μπορείτε να επεξεργαστείτε ανά πάσα στιγμή για να ρυθμίσετε το τί θα εμφανίζεται στα παραστατικά σας.

Από το κεντρικό μενού, επιλέγετε Ρυθμίσεις-> Οργανισμός για να εισάγετε τα στοιχεία σας.

Αρχικά βλέπετε το ID του λογαριασμού σας που είναι χρήσιμο σε εσάς μόνο αν χρησιμοποιείτε το API μας για να συνδέσετε το Elorus με τρίτη εφαρμογή. 

Πιο κάτω θα συναντήσετε το URL του οργανισμού σας το οποίο είναι η μοναδική διεύθυνση που κατέχει ο οργανισμός σας στο σύστημά μας. Μέσω αυτού, συνδέεστε ώστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή και μπορείτε να το τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή (δεδομένου ότι ο το νέο URL δεν χρησιμοποιείται ήδη).

Στο Εικόνα λογαριασμού μπορείτε να ανεβάστε το λογότυπο της εταιρείας σας, που θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορα τμήματα της εφαρμογής.

Αυτό το λογότυπο δεν θα χρησιμοποιηθεί στα παραστατικά πωλήσεων και στις προσφορές που εκδίδετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα λογότυπα των εγγράφων μέσα από τα πρότυπα.


Στο πεδίο Τομέας δραστηριότητας, επιλέγετε κάτι ενδεικτικό και αν θέλετε το αλλάζετε από το πρότυπο αν θέλετε να εμφανίζεται κάτι πιο συγκεκριμένο στα έγγραφά σας.


Στο πεδίο Νόμισμα επιλέγετε το βασικό νόμισμα του οργανισμού σας, στο οποίο θα "μεταφράζονται" τυχόν συναλλαγές σε ξένα νομίσματα. Για περισσότερες πληροφορίες στα πολλαπλά νομίσματα, δείτε εδώ.

Τέλος, το Αρχικό κεφάλαιο είναι ένα ποσό που θα καταχωρηθεί άμεσα στη Ρευστότητα σας και θα λαμβάνεται υπόψιν στις αναφορές ταμειακής ρευστότητας.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?