Η αναφορά έργων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο όταν θέλετε να δείτε συγκεντρωτικές πληροφορίες για το συνολικό χρόνο που δαπανήσατε σε κάθε έργο ανά περίοδο. Σας βοηθάει να δείτε συνολικά τα έργα που έχουν τιμολογηθεί ή όχι, ανά πελάτη. 

Στην αναφορά αυτή συγκεντρώνονται όλα τα έργα σας και ανάλογα με τα κριτήρια που θα επιλέξετε, ομαδοποιούνται αντίστοιχα (ανά πελάτη/τρόπος χρέωσης κλπ).

Για να δείτε αναφορές έργων, επιλέγετε Αναφορές -> Αναφορά έργων.

Από το κουμπί Περίοδος, επιλέγετε το διάστημα για το οποίο θα προβληθούν συνολικές ώρες ανά έργο και στα Φίλτρα ορίζετε αυτά που σας εξυπηρετούν για πιο στοχευμένα αποτελέσματα.

Από το κουμπί Επιλογές ορίζετε τις στήλες που θα περιέχει ο πίνακας και το πώς θα ομαδοποιούνται τα έργα

Μπορείτε να δείτε λοιπόν έργα ανά:

  • πελάτη
  • τρόπο χρέωσης

Κάνοντας κλικ στο Ανανέωση, θα δημιουργεί μια λίστα με υποσύνολα για κάθε ομαδοποίηση και στο τέλος της σύνολα χρόνων και τιμολογημένων ή μη αξιών.

Όπως όλες οι αναφορές, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αναφορά αυτή σε αρχείο Excel ή PDF κάνοντας κλικ στο Αποθήκευση, πάνω-δεξιά.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?