Ακολουθεί μία γρήγορη περιγραφή των σχετικών βημάτων. Για αναλυτικότερες οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο προσθήκη παραστατικών πώλησης.

Από το μενού "Πωλήσεις" κάνετε κλικ στο Προσθήκη. Εκεί, πρώτα επιλέγετε τον πελάτη από τη λίστα ή τον δημιουργείτε επιτόπου.

Παρακάτω, επιλέγετε τί παραστατικό πώλησης θα είναι, τον τύπο εγγράφων και την ημερομηνία έκδοσης. Επιπλέον, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να ορίσετε ημερομηνία λήξης του παραστατικού από το πεδίο "Εξόφληση έως".

Η αρίθμηση ξεκινάει από το #1 αυτόματα. Αν θέλετε να συνεχίσετε την αρίθμηση από συγκεκριμένο αριθμό, δείτε εδώ.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε προϊόντα ή υπηρεσίες και την αξία τους.

Από το πεδίο Ρυθμίσεις Νομίσματος, μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η Elorus θα υπολογίσει τους φόρους για τα προϊόντα / τις υπηρεσίες σας (με βάση τις αρχικές τιμές ή τις τελικές). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.

Τα ποσά είναι

Για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να γίνουν οι υπολογισμοί σε ένα παραστατικό, αρκεί κατά την επεξεργασία του να κάνετε κλικ στο κουμπί "Τα ποσά είναι" που βρίσκεται πάνω-αριστερά του τμήματος Προϊόντα/Υπηρεσίες

Από το πεδίο αυτό καθορίζετε εάν η τιμή που δίνετε στα προϊόντα περιέχει ή όχι το φόρο που έχετε ορίσει σε αυτό. Εάν επιλέξετε "προ φόρων" η εφαρμογή θα υπολογίσει την τελική τιμή όταν οριστεί ΦΠΑ. Αντίστοιχα, όταν επιλέγετε "μετά φόρων", εισάγετε την τελική αξία και η εφαρμογή θα υπολογίσει τις καθαρές αξίες.

Μπορείτε να συμπληρώσετε χειροκίνητα το είδη του παραστατικού σας συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

Για να εφαρμόσετε ΦΠΑ, θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε ήδη υπάρχοντες συντελεστές από το πεδίο "Φόροι".

Όταν δημιουργείτε ένα νέο παραστατικό, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποθηκευτεί σε κατάσταση προσχέδιο ή εκδόθηκε.

Προσχέδια

Στην κατάσταση αυτή μπορείτε να αποθηκεύετε και να επεξεργάζεστε όλα τα στοιχεία του τιμολογίου, να αλλάζετε τα προς τιμολόγηση προϊόντα / υπηρεσίες κλπ. 

Αν έχετε ρυθμίσει να μην αριθμούνται τα προσχέδια έγγραφα από τις Ρυθμίσεις εφαρμογής, τότε αντί για αριθμό θα εμφανίζεται η ένδειξη #Μ/Δ (μη διαθέσιμος αριθμός).

Παράλληλα όμως, δεν μπορείτε να προσθέσετε εισπράξεις σε αυτό, ενώ δε συμμετέχει στις χρηματοοικονομικές αναφορές του Elorus.

Εκδόθηκε 

Εφόσον είστε έτοιμοι να εκδώσετε το τιμολόγιο, θα πρέπει από τη σελίδα επεξεργασίας του παραστατικού να επιλέξετε "Αποθήκευση ως Εκδόθηκε": 

Για αναλυτικότερες οδηγίες, μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο εδώ.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?