Κατά την έναρξη χρήσης της εφαρμογής θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα URL για τον οργανισμό σας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ορίζετε εσείς το subdomain που αντιστοιχεί στη σελίδα σας εντός της εφαρμογής. η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται κατά την προσθήκη οργανισμών.

Έστω ότι η επιχείρησή σας προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες και ονομάζεται "Extreme Accounting". Θα μπορούσατε, να χρησιμοποιήσετε το όνομα της επιχείρησης, χωρίς κενά 'extremeaccounting' ή μία συντομογραφία της ονομασίας αυτής, όπως 'xtr'. 

Στην πραγματικότητα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε οτιδήποτε επιθυμείτε, αρκεί να μην έχει ήδη επιλεγεί από κάποιο άλλο οργανισμό. Σημειώστε, ότι δεν επιτρέπονται κενά ενώ χρησιμοποιείτε μόνο λατινικούς χαρακτήρες.

Στο παράδειγμα της παραπάνω εικόνας, ως url ορίζουμε το 'xtr@elorus.com'. Δηλαδή, ο περιηγητής επισκέπτεται τη σελίδα "https://xtr@elorus.com" κάθε φορά που κάνετε είσοδο στη σελίδα της επιχείρησή σας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε url στο αντίστοιχο πεδίο από το μενού 'Ρυθμίσεις-> Οργανισμός'

Did this answer your question?