Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε "...Περισσότερα-> Λογαριασμοί-> Προσθήκη"

1) Επισύναψη λογαριασμού/τιμολογίου αγοράς

Το πιθανότερο είναι ότι έχετε παραλάβει μία απόδειξη ή τιμολόγιο για αγορά από προμηθευτή σας. Για να διευκολυνθείτε στην καταχώρηση των δεδομένων από την απόδειξη αυτή, προτείνουμε την επισύναψη στο πεδίο δεξιά, κάπως έτσι:

Σημείωση: Εάν πρόκειται για αναλώσιμα, έξοδα προσωπικού, πληρωμή συνεργατών και άλλες συναλλαγές που έχουν ήδη εκτελεστεί, μπορείτε να δοκιμάσετε εναλλακτικα τη λειτουργία 'Εξοδα'.

2) Επιλογή προμηθευτή

Πριν προχωρήσετε στην εισαγωγή γραμμών προϊόντων, θα χρειαστεί να επιλέξετε τον προμηθευτή σας. Πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος, θα εμφανιστεί λίστα με τα σχετικά ονόματα για να επιλέξετε.

*Εάν δεν υπάρχει ο προμηθευτής, μπορείτε να επιλέξετε "Προσθήκη προμηθευτή" και να περάσετε τη νέα σας επαφή επί τόπου.

*Μπορείτε να προχωρήσετε στην επιλογή προμηθευτών εσωτερικού, ενδοκοινοτικούς (εντός ΕΕ) και εξωτερικού (εκτός ΕΕ).

3) Αριθμός αναφοράς

Στο πεδίο μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό αναφοράς για το παραστατικό, σύμφωνα με τον κωδικό που σας έχει εκδόσει ο προμηθευτής ή κάποια άλλη ένδιεξη που θα σας βοηθάει να αναγνωρίζετε ευκολότερα τη συναλλαγή στις αναφορές της εφαρμογής.

4) Ημερομηνία έκδοσης

Στη συνέχεια, ορίζετε την ημερομηνία του λογαριασμού και μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε ή να την πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο.

5) Ημερομηνία εξόφλησης

Εάν ο προμηθευτής σας σας έχει ορίσει κάποια ημερομηνία εξόφλησης, μπορείτε να τη συμπεριλάβετε σε αυτό το πεδίο. 

Η επιλογή μπορεί να γίνει τόσο με ορισμό της ημερομηνίας, όσο και με εισαγωγή του ορίου εξόφλησης, για παράδειγμα 10 ημέρες εφόσον πρέπει να εξοφληθεί εντός 10 ημερών από την έκδοση: η εφαρμογή θα υπολογίσει την ημερομηνία εξόφλησης. 

Όταν η ημερομηνία αυτή παρέλθει, ο λογαριασμός θα αλλάξει κατάσταση σε "Ληξιπρόθεσμο" και θα εμφανιστούν οι ανάλογες ειδοποιήσεις εντός της εφαρμογής.

6) Γραμμές λογαριασμού

Ο λογαριασμός αποτελείται από γραμμές στις οποίες εισάγονται:

  • τα προϊόντα/υπηρεσίες με τις τιμές, οι μονάδες (ποσότητα)
  • Οι διάφοροι φόροι (όπως ΦΠΑ), καθώς και εκπτώσεις (ανά μονάδα προϊόντος ή ποσοστό)
  • εάν το προϊόν ή η υπηρεσία έχει αγοραστεί από εσάς για την εξυπηρέτηση έργου, μπορείτε να καταγράψετε εδώ το έργο και αν επιθυμείτε ο πελάτης να "χρεωθεί" κατά την τιμολόγηση.
  • Η κατηγορία εξόδων στην οποία ανήκει η αγορά (όπως λειτουργικά, αναλώσιμα κά) για να έχετε πλήρεις αναφορές.
  • Περιγραφή (προεραιτικά)

Σημείωση: Εφόσον το προϊόν/τα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι καταχωρημένα στην "αποθήκη", με πληκτρολόγηση των πρώτων γραμμάτων του προϊόντος/υπηρεσίας θα συμπληρωθεί ολόκληρη η γραμμή με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Μπορείτε απλά να επιλέξετε την ανάλογη ποσότητα.

Προχωρώντας με την κίνηση αυτή, εξασφαλίζετε ότι θα γίνουν και οι σχετικές μεταβολές αποθέματος.

7) Επιλογή κατηγοριοποίησης

Εάν έχετε δημιουργήσει κατηγοριοποιήσεις για τους λογαριασμούς σας, μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές ώστε να παρακολουθείτε κάθε τιμολόγιο που δημιουργείτε. Κάτω από τον πίνακα προϊόντων / υπηρεσιών, θα δείτε το πεδίο επιλογής κατηγοριοποίησης.

8) Αποθήκευση λογαριασμού

Όταν έχουν περαστεί τα στοιχεία στο παραστατικό, είστε έτοιμοι να αποθηκεύσετε τόσο σε μορφή "Προσχέδιο" όσο και να προχωρήσετε σε "Έκδοση". Επιλέγετε την αντίστοιχη κατάσταση στο κουμπί αριστερά και επιλέγετε "Αποθήκευση".

  • Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε και να συνεχίσετε με την καταχώρηση επόμενου λογαριασμού μπορείτε να επιλέξετε "Αποθήκευση και προσθήκη νέου"
  • Εφόσον θέλετε απλώς να εφαρμόσετε τις έως τώρα αλλαγές, συνεχίζοντας να καταγράφετε τα στοιχεία, με την επιλογή "Εφαρμογή αλλαγών" θα γίνει η αποθήκευση και εσείς θα παραμείνετε στη σελίδα αυτή.

Εάν προσθέσετε κάποια είσπραξη, τότε η κατάσταση του παραστατικού αλλάζει σε μερικώς εξοφλημένο ή εξοφλημένο ανάλογα με το ποσό που εισπράξατε (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εισπράξεις και τις πληρωμές δείτε το σχετικό άρθρο).

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?