Μπορείτε να κάνετε backup το σύνολο των εγγραφών σας, από την καρτέλα στο μενού "Ρυθμίσεις Εφαρμογής", από τις "Ρυθμίσεις". Οι κατηγορίες εγγραφών που μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας είναι οι παρακάτω:

  • Πωλήσεις (Τιμολόγια, Πιστωτικά τιμολόγια, Προσφορές)

  • Αγορές  (Λογαριασμοί, Πιστώσεις προμηθευτών)

  • Πληρωμές (Εισπράξεις, Πληρωμές, Εισερχόμενες/Εξερχόμενες επιταγές

  • Οργάνωση χρόνου (Έργα, Εργασίες, Καταγραφή χρόνου)

  • Ρυθμίσεις (Φόροι, Τύπο Εγγράφων, Σειρές αρίθμησης)

  • Γενικά (Επαφές, Προϊόντα/Υπηρεσίες)

Έστω ότι θέλετε να κατεβάσετε αρχείο με τα προϊόντα της αποθήκης. 

Από το μενού "Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις Εφαρμογής" επιλέγετε "Backup". Με την κίνηση αυτή θα βρεθείτε στον πίνακα των ομάδων εγγραφών. Κάτω από την κατηγορία "Γενικά", εντοπίζετε την "Αποθήκευση προϊόντων/υπηρεσιών".

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο, ένα αρχείο "csv" θα κατέβει στη συσκευή σας, το οποίο θα περιέχει το σύνολο των προϊόντων/υπηρεσιών σας που έχουν καταχωρηθεί στην "Αποθήκη" .

Περισσότερα για το κατέβασμα αρχείων από την εφαρμογή, μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω άρθρο

Tip: αν πρόκειται για χρήση μέσω excel, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα έχει κωδικοποίηση Unicode-8

Did this answer your question?